De Instapregeling was bedoeld voor werkgevers die niet vanaf het begin de volledige premie konden betalen voor de collectieve basispensioenregeling van PFZW. 

Stapsgewijs opbouwen

Met de Instapregeling start u als werkgever met een lagere pensioenpremie dan die van de collectieve basisregeling. Uw medewerkers bouwen ook naar verhouding pensioen op. Elk jaar betalen u en uw medewerkers iets meer premie en bouwen uw medewerkers meer pensioen op. Na maximaal 7 jaar betaalt u samen de volledige premie van de collectieve basisregeling. Vanaf dat moment gaat u verder met opbouwen in de collectieve basisregeling.

Pensioensoorten

Binnen de Instapregeling vallen naast ouderdomspensioen ook nog andere pensioensoorten, zoals partnerpensioen.

Premie Instapregeling

De Instapregeling van PFZW kent 8 stappen (premietredes). U groeit stapsgewijs toe naar de premie van de collectieve basisregeling.