Stapsgewijs opbouwen

Met de Instapregeling start u als werkgever met een lagere pensioenpremie dan die van de collectieve basisregeling. Uw medewerkers bouwen ook naar verhouding pensioen op. Elk jaar betalen u en uw medewerkers iets meer premie en bouwen uw medewerkers meer pensioen op. Na maximaal 7 jaar betaalt u samen de volledige premie van de collectieve basisregeling. Vanaf dat moment gaat u verder met opbouwen in de collectieve basisregeling.

Pensioensoorten

Binnen de Instapregeling vallen naast ouderdomspensioen ook nog andere pensioensoorten, zoals partnerpensioen.

Voorwaarden

Om deel te nemen aan de Instapregeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

1. U mag als organisatie contractueel aansluiten bij PFZW (u valt dus niet onder de verplichtstelling)

2. U groeit stapsgewijs toe naar een volwaardige aansluiting bij de collectieve regeling. PFZW hanteert hiervoor 8 premietreden.