Instapregeling

Vanaf 1 januari 2020 is er geen nieuwe toestroom mogelijk in de Instapregeling. Voor werkgevers die voor die datum al gebruik maakten van de Instapregeling verandert er niets. Hun medewerkers blijven pensioen opbouwen in de Instapregeling totdat zij overgaan naar de collectieve basisregeling.

De Instapregeling was bedoeld voor werkgevers die niet vanaf het begin de volledige premie konden betalen voor de collectieve basispensioenregeling van PFZW. 

Stapsgewijs opbouwen

Met de Instapregeling start u als werkgever met een lagere pensioenpremie dan die van de collectieve basisregeling. Uw medewerkers bouwen ook naar verhouding pensioen op. Elk jaar betalen u en uw medewerkers iets meer premie en bouwen uw medewerkers meer pensioen op. Na maximaal 7 jaar betaalt u samen de volledige premie van de collectieve basisregeling. Vanaf dat moment gaat u verder met opbouwen in de collectieve basisregeling.

Pensioensoorten

Binnen de Instapregeling vallen naast ouderdomspensioen ook nog andere pensioensoorten, zoals partnerpensioen.

Premie Instapregeling

De Instapregeling van PFZW kent 8 stappen (premietredes). U groeit stapsgewijs toe naar de premie van de collectieve basisregeling.