Premie berekenen

U betaalt premie voor de pensioenopbouw van uw medewerkers. We berekenen de premie op basis van het pensioengevend jaarsalaris en de deeltijdfactor. De exacte berekening vindt u op de factuur of op de offerte. Hoe u de premie zelf kan berekenen en wat de premiepercentages en franchises voor dit jaar zijn, leest u op deze pagina. 

Wat kost het mij?

Wat betaalt u eigenlijk ieder jaar per medewerker aan pensioenpremie? Om dit te berekenen heeft u het pensioengevend jaarsalaris en de deeltijdfactor van uw medewerker(s) nodig. Dit staat op de loonstrook. Bekijk de formule en rekenvoorbeelden om de premie ouderdomspensioen te berekenen.

U betaalt een deel en uw medewerker een deel

Elke maand zet u samen met uw medewerker geld opzij voor hun pensioen. Hoeveel premie een ieder betaalt, staat in de cao of in de arbeidsvoorwaarden. U betaalt aan PFZW de totale pensioenpremie; zowel het werkgevers- als het medewerkersdeel. Het deel van de medewerker verrekent u zelf met zijn of haar salaris.

Hoe wordt de pensioenpremie berekend?

De pensioenpremie berekenen we op basis het pensioengevend jaarsalaris en de deeltijdfactor. We halen de franchise van het pensioengevend jaarsalaris af. U en uw medewerker betalen hier namelijk geen pensioenpremie over.

  • Berekening voor de premie ouderdomspensioen (OP):
    (pensioengevend jaarsalaris - OP-franchise) x deeltijdfactor x premiepercentage ouderdomspensioen
  • Berekening voor de premie arbeidsongeschiktheidspensioen (AP):
    (pensioengevend jaarsalaris x deeltijdfactor) - AP-franchise) x premiepercentage arbeidsongeschiktheidspensioen

Let op! Voor het pensioengevend jaarsalaris zijn er vaste en variabele (salaris)gegevens die meetellen. Dit is per cao verschillend. Meer weten? Bekijk hier de details. 

Maximaal salaris pensioenopbouw: € 137.800

Er is een maximum aan het jaarsalaris dat meetelt voor de pensioenopbouw. 

  • Vanaf 2024 bouwt uw medewerker pensioen op tot een maximum pensioengevend jaarsalaris van € 137.800 (2023: € 128.810). De maximale jaarpremie is € 31.472 (2023: € 29.437).
  • Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximale grens. Ook over het inkomen boven € 137.800 betaalt u premie.

Hoe hoog is de pensioenpremie en franchise dit jaar?

De hoogte van de premie wordt onder andere bepaald door de premiepercentages en franchises. De franchise is het deel van het salaris waarover u en uw medewerker geen pensioenpremie betalen. Uw medewerker bouwt over dat deel namelijk geen pensioen op.

PFZW stelt jaarlijks de hoogte van de premiepercentages en de franchises vast. Deze percentages gelden ook als uw medewerker de pensioenopbouw vrijwillig voortzet.

Vanaf OP-premie* AP-premie** OP-franchise AP-franchise
1-1-2024 25,8% 0,5% € 15.816 € 26.819

* OP = ouderdomspensioen
** AP = arbeidsongeschiktheidspensioen