• Berekening premie ouderdomspensioen (OP)
    ​​​​(bruto voltijd jaarsalaris - franchise) x deeltijdfactor x premiepercentage ouderdomspensioen
  • Berekening premie arbeidsongeschiktheidspensioen (AP)
    (bruto voltijd jaarsalaris x deeltijdfactor - franchise) x premiepercentage arbeidsongeschiktheidspensioen
  • Berekening voltijd onregelmatigheidstoeslag (ORT)
    U berekent een voltijd ORT door de verdiende ORT te delen door de deeltijdfactor. Daarbij houdt u rekening met de periode van de arbeidsverhouding.

Maximaal salaris pensioenopbouw: € 114.866

Er is een maximum aan het jaarsalaris dat meetelt voor de pensioenopbouw. 

  • Vanaf 2022 bouwt uw medewerker pensioen op tot een maximum pensioengevend jaarsalaris van € 114.866 (2021: € 112.189). De maximale jaarpremie is € 26.193 (2021: € 24.769).
  • Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximale grens. Ook over het inkomen boven € 114.866 betaalt u premie.