• Berekening premie ouderdomspensioen (OP)
    ​​​​(bruto voltijd jaarsalaris - franchise) x deeltijdfactor x premiepercentage ouderdomspensioen
  • Berekening premie arbeidsongeschiktheidspensioen (AP)
    (bruto voltijd jaarsalaris x deeltijdfactor - franchise) x premiepercentage arbeidsongeschiktheidspensioen
  • Berekening voltijd onregelmatigheidstoeslag (ORT)
    U berekent een voltijd ORT door de verdiende ORT te delen door de deeltijdfactor. Daarbij houdt u rekening met de periode van de arbeidsverhouding.

Maximering op € 112.189

Vanaf 1 januari 2015 geldt de wet Witteveen. Deze wet stelt een maximum aan het jaarsalaris dat meetelt voor de pensioenopbouw. Dat houdt in:

  • Vanaf 1 januari 2021 is het ouderdomspensioen gemaximeerd op € 112.189 bruto per jaar (2020: € 110.111). Ook voor de pensioenpremie geldt een maximum.
  • Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximum: ook over het inkomen boven de € 112.189 wordt premie betaald.