Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Klachtenregeling

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over PFZW. Geef uw klacht dan aan ons door. Uw klacht is voor ons belangrijk omdat het ons helpt om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:

  • Per e-mail, via het klachtenformulier
  • Telefonisch, via onze Werkgeversdesk
  • Schriftelijk, via een brief naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Postbus 117, 3700 AC Zeist

Wat zet u in uw klacht?

Geef aan waarover u een klacht heeft. Wees hierin zo concreet mogelijk. Bent u het niet eens met een beslissing van PFZW? Geef dan duidelijk aan waarom u het niet met de beslissing eens bent.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Als u schriftelijk een klacht indient (via het klachtenformulier of via een brief), dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een antwoord. Als er meer uitzoekwerk nodig is om uw klacht te behandelen, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat wanneer u ons antwoord kunt verwachten.

Niet eens met de reactie?

Bent u het niet eens met de reactie op of beslissing over uw klacht, dan kunt u opnieuw een brief of e-mail sturen. Hierin maakt u bezwaar tegen de reactie of beslissing. Uw brief wordt opnieuw beoordeeld door de betrokken afdeling, eventueel door of in overleg met onze juridische afdeling.

Als uw bezwaar gegrond is, krijgt u reactie van de betreffende afdeling en wordt opnieuw een beslissing genomen. Wordt uw bezwaar ongegrond verklaard, dan laten we u dit ook schriftelijk weten. Als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, kan het zijn dat u het hier niet mee eens bent.

U kunt dan:

Uw klacht doorsturen naar één van bovenstaande instanties heeft alleen zin als uw zaak uitbehandeld is. Deze instanties zullen altijd eerst kijken wat u en uw pensioenfonds eraan gedaan hebben om de klacht op te lossen