Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over ons of onze dienstverlening? Dat vinden wij heel vervelend. Laat het ons weten zodat we een passende oplossing kunnen zoeken. We leren graag van uw klacht. Hierdoor kunnen wij onze service verbeteren.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:

 • Per e-mail, via het klachtenformulier
 • Telefonisch, via onze Werkgeversdesk
 • Schriftelijk, via een brief naar:
  Pensioenfonds Zorg en Welzijn
  Postbus 117
  3700 AC Zeist

Wat zet u in uw klacht?

Geef aan waarover u een klacht heeft. Wees hierin zo concreet mogelijk. Bent u het niet eens met een beslissing van PFZW? Geef dan duidelijk aan waarom u het niet met de beslissing eens bent.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Als u een klacht indient, dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een antwoord. Als er meer uitzoekwerk nodig is om uw klacht te behandelen, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat wanneer u ons antwoord kunt verwachten.

Niet eens met de reactie?

Bent u het niet eens met onze reactie op of beslissing over uw klacht, dan kunt u opnieuw een brief of e-mail sturen. Hierin maakt u bezwaar tegen de reactie of beslissing. Uw brief wordt dan opnieuw beoordeeld.

Als we beoordelen dat u een geldige reden heeft voor uw bezwaar, dan nemen we het opnieuw in behandeling. U krijgt een reactie van ons over de nieuwe beslissing. Als we beoordelen dat u geen geldige reden heeft voor uw bezwaar, dan verklaren we uw bezwaar ongegegrond. U krijgt hier schriftelijk bericht over. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u: 

 • Bezwaar indienen bij de Commissie van Beroep van Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
 • Uw klacht voorleggen aan de rechter
 • Naar de Commissie van Bezwaar van Pensioenfonds Zorg en Welzijn stappen. Let op: dit kan alleen als het om een beslissing van PFZW op een vrijstellingsverzoek van de werkgever gaat. 

Goed om te weten dat uw klacht doorsturen naar één van bovenstaande instanties alleen zin heeft als u er niet uitkomt met PFZW. Deze instanties kijken namelijk altijd eerst naar wat u en uw pensioenfonds hebben gedaan om de klacht op te lossen.