Klachtenregeling

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over PFZW. Geef uw klacht dan aan ons door. Uw klacht is voor ons belangrijk omdat het ons helpt om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:

  • Per e-mail, via het klachtenformulier
  • Telefonisch, via onze Werkgeversdesk
  • Schriftelijk, via een brief naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Postbus 117, 3700 AC Zeist

Wat zet u in uw klacht?

Geef aan waarover u een klacht heeft. Wees hierin zo concreet mogelijk. Bent u het niet eens met een beslissing van PFZW? Geef dan duidelijk aan waarom u het niet met de beslissing eens bent.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Als u schriftelijk een klacht indient (via het klachtenformulier of via een brief), dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een antwoord. Als er meer uitzoekwerk nodig is om uw klacht te behandelen, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat wanneer u ons antwoord kunt verwachten.

Niet eens met de reactie?

Bent u het niet eens met de reactie op of beslissing over uw klacht, dan kunt u opnieuw een brief of e-mail sturen. Hierin maakt u bezwaar tegen de reactie of beslissing. Uw brief wordt opnieuw beoordeeld door de betrokken afdeling, eventueel door of in overleg met onze juridische afdeling.

Als uw bezwaar gegrond is, krijgt u reactie van de betreffende afdeling en wordt opnieuw een beslissing genomen. Wordt uw bezwaar ongegrond verklaard, dan laten we u dit ook schriftelijk weten. Als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, kan het zijn dat u het hier niet mee eens bent.

U kunt dan:

  • Bezwaar indienen bij de Commissie van Beroep van Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
  • Naar de rechter stappen en een civiele procedure starten
  • Naar de Commissie van Bezwaar van Pensioenfonds Zorg en Welzijn stappen als het om een beslissing van PFZW op een vrijstellingsverzoek van de werkgever gaat

Uw klacht doorsturen naar één van bovenstaande instanties heeft alleen zin als uw zaak uitbehandeld is. Deze instanties zullen altijd eerst kijken wat u en uw pensioenfonds eraan gedaan hebben om de klacht op te lossen.