Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Aanvullend nettopartnerpensioen

Is het fulltime salaris van uw medewerker in 2022 hoger dan € 114.866 bruto per jaar? Dan bouwt uw medewerker daarboven geen pensioen op. Uw medewerker betaalt hier ook geen premie over. 

Uw medewerker bouwt dus niet over het volledige salaris pensioen op. Niet voor zichzelf en ook niet voor zijn partner. Is er sprake van een parttime dienstverband met een salaris lager dan € 114.866 bruto per jaar? Dan kan dit ook gelden. Wij rekenen het parttime salaris immers om naar een fulltime salaris.

Meer partnerpensioen

Wil uw medewerker een hoger partnerpensioen regelen voor zijn partner? Dan kan hij meedoen met PFZW nettopartnerpensioen.

Bekijk het rekenvoorbeeld

Willem is 48 jaar oud en bouwt € 43.337 op aan partnerpensioen. Als de overheid de pensioenopbouw niet had versoberd, dan had hij een hoger bedrag aan partnerpensioen opgebouwd, namelijk € 62.475. Bij overlijden van Willem krijgt zijn partner dus te maken met een tekort van € 19.138 bruto per jaar, dat is € 9.670 netto per jaar. 

Willem wil hier iets aan doen. Daarom repareert hij dit tekort met PFZW nettopartnerpensioen. Bij een jaarpremie van € 425,68 (mei 2021 – mei 2022) verzekert hij een netto aanvulling aan partnerpensioen van € 9.670. 

Zolang Willem aan de voorwaarden voldoet, wordt zijn PFZW nettopartnerpensioen jaarlijks verlengd. Het verzekerd bedrag beweegt mee met zijn salaris. Hij krijgt jaarlijks bericht van PFZW over het nieuwe verzekerde bedrag en de nieuwe premie.

Als Willem overlijdt tijdens zijn deelname, ontvangt zijn partner maandelijks een netto aanvulling aan partnerpensioen bovenop het partnerpensioen uit de basisregeling. 

Hoe werkt PFZW nettopartnerpensioen?
  • Als uw medewerker (opnieuw) kiest voor PFZW nettopartnerpensioen, legt hij vanuit zijn nettoloon premie in. U houdt deze premie in mei in op het nettosalaris van medewerker.
  • Als een van uw medewerkers kiest voor PFZW nettopartnerpensioen, krijgt u daarvan altijd bericht en een betaalinstructie. De partner van uw medewerker is vanaf dat moment in principe verzekerd. 
  • Let op: de premie moet wel (volledig) en tijdig aan ons worden overgemaakt, anders heeft de partner van uw medewerker geen recht op PFZW nettopartnerpensioen.

PFZW nettopartnerpensioen is een individueel pensioenproduct. Als een medewerker ervoor kiest om mee te doen, bent u als werkgever verplicht om hieraan mee te werken.

Wilt u aanvullende pensioenen voor uw medewerkers onderbrengen bij een andere pensioenuitvoerder, dan moet u een vrijstelling aanvragen. 

Heeft uw medewerker vragen?

Wij hebben speciaal voor uw medewerker de belangrijkste informatie over aanvullend nettopartnerpensioen verzameld op één pagina. Hier vindt uw medewerker ook een lijst met veelgestelde vragen.

> Meer informatie voor uw medewerker