Aanvullend nettopartnerpensioen

Is het fulltime salaris van uw medewerker in 2022 hoger dan € 128.810 bruto per jaar? Dan bouwt uw medewerker daarboven geen pensioen op. Uw medewerker betaalt hier ook geen premie over. 

Uw medewerker bouwt dus niet over het volledige salaris pensioen op. Niet voor zichzelf en ook niet voor zijn partner. Is er sprake van een parttime dienstverband met een salaris lager dan € 128.810 bruto per jaar? Dan kan dit ook gelden. Wij rekenen het parttime salaris immers om naar een fulltime salaris.

Meer partnerpensioen

Wil uw medewerker een hoger partnerpensioen regelen voor zijn partner? Dan kan hij meedoen met PFZW nettopartnerpensioen.

  • Als uw medewerker (opnieuw) kiest voor PFZW nettopartnerpensioen, legt hij vanuit zijn nettoloon premie in. U houdt deze premie in mei in op het nettosalaris van medewerker.
  • Als een van uw medewerkers kiest voor PFZW nettopartnerpensioen, krijgt u daarvan altijd bericht en een betaalinstructie. De partner van uw medewerker is vanaf dat moment in principe verzekerd. 
  • Let op: de premie moet wel (volledig) en tijdig aan ons worden overgemaakt, anders heeft de partner van uw medewerker geen recht op PFZW nettopartnerpensioen.

PFZW nettopartnerpensioen is een individueel pensioenproduct. Als een medewerker ervoor kiest om mee te doen, bent u als werkgever verplicht om hieraan mee te werken.

Wilt u aanvullende pensioenen voor uw medewerkers onderbrengen bij een andere pensioenuitvoerder, dan moet u een vrijstelling aanvragen. 

Wij hebben speciaal voor uw medewerker de belangrijkste informatie over aanvullend nettopartnerpensioen verzameld op één pagina. Hier vindt uw medewerker ook een lijst met veelgestelde vragen.