Premievrije pensioenopbouw

U houdt als werkgever iedere maand pensioenpremie in op het salaris. Dit is een vast percentage. Als uw medewerker arbeidsongeschikt is, wordt het inkomen lager en bouwt uw medewerker naar verhouding dus minder pensioen op.

Om dit te voorkomen, heeft uw medewerker bij PFZW mogelijk recht op premievrije opbouw van het pensioen. Dit betekent dat uw medewerker pensioen opbouwt zonder dat hiervoor premie betaald wordt.

Wij baseren deze premievrije pensioenopbouw op (maximaal) 70% of 75% van het oorspronkelijke bruto salaris. Dit geldt zolang uw medewerker arbeidsongeschikt is en alleen voor het deel dat uw medewerker arbeidsongeschikt is. Het percentage is ook afhankelijk van de soort uitkering die uw medewerker ontvangt van UWV.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bij arbeidsongeschiktheid krijgen uw medewerkers in de eerste plaats een uitkering van UWV. Daarnaast hebben zij mogelijk recht op een aanvulling van PFZW. Dit is het arbeidsongeschiktheidspensioen. Met het bedrag van UWV en PFZW samen komen uw medewerkers uit op ongeveer 70% van het laatst verdiende salaris.

Dit laatste geldt alleen bij volledige arbeidsongeschiktheid. Als uw medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, ontvangt uw medewerker een lagere uitkering van UWV en ook minder arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wat is er voor uw medewerker geregeld?

Hoeveel uw medewerker krijgt en van wie, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Aan de hand van een aantal vragen weet uw medewerker wat er geregeld is.

Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw administratie?

U hoeft de arbeidsongeschiktheid van uw medewerker niet aan PFZW door te geven. Dit gaat automatisch via UWV. Bij ziekte korter dan 2 jaar, moet u mogelijk wel wat regelen.

> Lees wat ziekte of arbeidsongeschiktheid kan betekenen voor uw organisatie

Extra verzekering bij arbeidsongeschiktheid

Sinds 2016 is de maximale duur van de loongerelateerde WGA-uitkering van UWV verkort. Vanaf 1 april 2019 is de maximale duur van deze uitkering nog maximaal 24 maanden.

Een aantal sociale partners heeft afspraken gemaakt in de cao over privaat gefinancierde aanvullingen op de WGA om iets aan de versobering te doen via de een speciale stichting.

> Meer lezen