Betalingsregeling aanvragen

U betaalt premie voor de pensioenopbouw van uw medewerkers. Deze premie brengen wij per maand, achteraf in rekening. Kunt u deze premie niet of moeilijk betalen? Dan bieden wij u onder voorwaarden een betalingsregeling aan voor 2, 3, 4, 5 of 6 maanden. Wij hebben de voorwaarden en de belangrijkste veelgestelde vragen en antwoorden op een rij gezet.

Voorwaarden

 • U kunt alleen een betalingsregeling aanvragen als u automatische incasso heeft geregeld. Na het stoppen van de betalingsregeling mag u de automatische incasso weer intrekken. 
  Automatische incasso regelen
 • U kunt alleen een betalingsregeling aanvragen voor premiefacturen die nog niet bij een incassobureau in behandeling zijn. Liggen de premiefacturen wel bij een incassobureau? Neem dan contact op met het incassobureau en vraag of het mogelijk is een betalingsregeling te treffen.
 • De oudste openstaande premiefactuur moet altijd onderdeel uitmaken van de betalingsregeling. De nieuwere openstaande premiefacturen hoeft u niet mee te nemen in de betalingsregeling.
 • U kunt maar één betalingsregeling aanvragen. Deze betalingsregeling kan wel betrekking hebben op meerdere openstaande premiefacturen.
 • U kunt voor 2, 3, 4, 5 of 6 maanden een betalingsregeling afsluiten.
 • U moet bij 4, 5 of 6 maanden een actuele winst- en verliesrekening (pdf-formaat) en een actueel kasstroomoverzicht (pdf-formaat) als bewijs aanleveren. Deze documenten moeten zijn opgesteld door een accountant of een administratiekantoor.
 • Kunt u de betalingsregeling niet meer betalen? Dan vervalt de betalingsregeling en moet u de gehele achterstand binnen 14 dagen betalen. Doet u dit niet? Dan dragen wij uw dossier over aan het incassobureau. Dit staat los van het aantal aanmaningen dat u voor dit dossier heeft gekregen.

Uw aanvraag

U kunt voor alle openstaande premiefacturen een betalingsregeling bij ons aanvragen. Ook voor die premiefacturen waarvoor u al een aanmaning of aanmaningen heeft ontvangen. De oudste openstaande premiefactuur moet in ieder geval onderdeel uitmaken van de betalingsregeling. De nieuwere openstaande premiefacturen hoeft u niet mee te nemen in de betalingsregeling. 

Let op! U kunt geen betalingsregeling bij ons aanvragen voor een premiefactuur of premiefacturen die al bij een incassobureau in behandeling zijn. Neem hiervoor met het incassobureau contact op en vraag of het mogelijk is een betalingsregeling te treffen. 

Nee, u kunt maar één betalingsregeling aanvragen. Deze betalingsregeling kan wel betrekking hebben op meerdere openstaande premiefacturen.

Nee, maar er kan wel wettelijke rente in rekening gebracht worden over de openstaande premie vanaf de vervaldatum van de factuur.

U kunt voor 2, 3, 4, 5 of 6 maanden een betalingsregeling afsluiten. 

Kijk in onderstaand overzicht om te zien of u documenten moet aanleveren. Zo ja, dan hebben wij deze documenten nodig om te kunnen beoordelen of u voor een betalingsregeling in aanmerking komt. Het aanleveren van documenten betekent niet automatisch dat u in aanmerking komt voor een betalingsregeling. Een aanvraag voor een betalingsregeling kan worden afgewezen.

Termijn Wat moet ik aanleveren?
2 maanden                        

 Geen documenten

3 maanden                      

 Geen documenten

4, 5 en 6 maanden       
 1. Actuele winst- en verliesrekening in pdf-formaat en opgesteld door een accountant of een administratiekantoor
 2. Actueel kasstroomoverzicht in pdf-formaat en opgesteld door een accountant of een administratiekantoor

De documenten moeten:

 • Zo recent mogelijk zijn. U levert een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht aan over het jaar ervoor.
 • Aangeleverd worden in pdf-formaat.
 • Opgesteld zijn door een accountant of een administratiekantoor.

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de door u aangeleverde documenten.

U kunt alleen een betalingsregeling aanvragen als u gebruikmaakt van automatische incasso. Met automatische incasso zorgt u ervoor dat uw betalingsachterstand niet oploopt. 

Automatische incasso regelen

Nee, na de betalingsregeling mag u automatische incasso weer intrekken. U trekt uw automatische incasso eenvoudig in op MijnOrganisatie. Vink ‘Handmatig/iDEAL’ aan en sla uw wijziging op.

Automatische incasso intrekken

U regelt automatische incasso op MijnOrganisatie. Vink ‘Automatische incasso’ aan, vul de gevraagde informatie in en sla uw wijziging op. 

Automatische incasso regelen

Let op! Voordat u een betalingsregeling kunt aanvragen moet u eerst automatische incasso aanvragen. U regelt automatische incasso op MijnOrganisatie. Vink ‘Automatische incasso’ aan en sla uw wijziging op. 

Automatische incasso regelen

Hierna vraagt u in 3 stappen een betalingsregeling aan. 

Stap 2 en 3 zijn alleen nodig als u kiest voor een termijn van 4, 5 of 6 maanden. 

 1. Vul het formulier ‘betalingsregeling’ in op MijnOrganisatie.
 2. Upload een actuele winst- en verliesrekening (pdf-formaat en opgesteld door een accountant of een administratiekantoor).
 3. Upload een actueel kasstroomoverzicht (pdf-formaat en opgesteld door een accountant of een administratiekantoor).

Betalingsregeling aanvragen

We beoordelen uw aanvraag zorgvuldig. Binnen 5 werkdagen ontvangt u per e-mail een reactie of u wel/niet in aanmerking komt voor een betalingsregeling. Het kan ook zijn dat uw aanvraag voor een betalingsregeling voor een X-aantal termijnen wordt afgekeurd maar dat wij u wel een betalingsregeling kunnen aanbieden voor minder termijnen.

Afschrijvingsmoment

Automatische incasso van de betalingsregeling vindt rond de 25e van iedere maand plaats.

Betalingsregeling niet meer kunnen betalen

U stuurt een e-mail naar incasso@pfzw.nl en legt in deze mail uit waarom u de betalingsregeling niet meer kunt betalen. Is een aangepaste betalingsregeling een oplossing voor u? Dan vragen wij u in de mail een voorstel voor een aangepaste betalingsregeling op te nemen. Het voorstel wordt door ons binnen 5 dagen beoordeeld en hierna ontvangt u via e-mail een reactie.

Dan vervalt de betalingsregeling en moet u de gehele achterstand binnen 14 dagen betalen. U krijgt hierover per brief informatie. Betaalt u de gehele achterstand niet binnen 14 dagen? Dan dragen wij uw dossier over aan het incassobureau. Dit staat los van het aantal aanmaningen dat u voor dit dossier heeft gekregen.