Bij vrijwillige voortzetting betaalt uw medewerker de totale pensioenpremie voor ouderdomspensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Komt uw medewerker ook in aanmerking voor bescherming bij verlof en werkloosheid? Dan betaalt hij minder premie omdat hij gratis verzekerd is voor het risico van arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Premie betalen als werkgever

Het is ook mogelijk dat u (een deel van) de premie betaalt. In de cao staat vaak in welke situatie dat gebeurt. U kunt hier ook individuele afspraken over maken.

Voor vrijwillige voortzetting zijn er twee mogelijkheden:

  • Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband
  • Vrijwillige voortzetting bij ontslag

Op de pagina voor particulieren leest u meer over vrijwillige voortzetting bij specifieke situaties.

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Het gaat dan om de volgende situaties:

  • Uw medewerker gaat met onbetaald verlof, zoals bevallingsverlof, ouderschapsverlof, sabbatsverlof, langdurend zorgverlof, kortdurend zorgverlof, levensloopverlof, studieverlof, aanvullend geboorteverlof, adoptie- of pleegzorgverlof.
  • Uw medewerker wordt ziek of arbeidsongeschikt.
  • Uw medewerker gaat binnen tien jaar voor de AOW-leeftijd minder werken of verdienen.

Bij gedeeltelijk onbetaald verlof en bij minder werken of verdienen moet u de premie volgens de fiscale wetgeving met het bruto salaris van uw medewerker verrekenen. Bij volledig onbetaald verlof is er de keuze of u en/of uw medewerker de premie betaalt. U houdt de premie in op het bruto loon.

Uw medewerker moet de vrijwillige voortzetting aanvragen binnen 9 maanden na de reden voor de vrijwillige voortzetting.​

Vrijwillige voortzetting bij ontslag

Het gaat dan om de volgende situaties:

  • Uw medewerker neemt ontslag of wordt ontslagen.
  • Uw medewerker gaat verder als zelfstandig ondernemer.
  • Uw medewerker wordt ziek of arbeidsongeschikt.

Bij vrijwillige voortzetting bij ontslag betaalt uw medewerker meestal zelf de premie. In sommige situaties is de deelnemer gratis beschermd tegen de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid en in sommige situaties moet de deelnemer de volledige premie betalen.

Uw medewerker moet de vrijwillige voortzetting aanvragen binnen 9 maanden na beëindiging van het dienstverband.

> Bekijk de premiepercentages voor vrijwillige voortzetting