Collectieve waardeoverdracht

Let op! Nieuwe aanvragen tijdelijk niet verwerkt

Op dit moment nemen wij geen nieuwe aanvragen voor een collectieve waardeoverdracht in behandeling. In verband met de invoering van de nieuwe pensioenregeling verwerken wij tussen 1 januari 2025 en 1 januari 2027 geen aanvragen voor een collectieve waardeoverdracht. Vanwege de lange verwerkingstijd kunnen wij een nieuwe aanvraag niet vóór 1 januari 2025 afhandelen.

Vanaf 1 januari 2027 verwerken wij de aanvragen die ingediend zijn vanaf 1 januari 2024. Aanvragen gedaan voor aansluitingen, fusies of overnames tot en met 31 december 2023 worden in 2024 nog verwerkt. De aanvraag moet direct zijn ingediend bij uw aansluiting, fusie of overname. Alleen dan nemen we uw verzoek vanaf 1 januari 2027 in behandeling.

U heeft als werkgever de pensioenopbouw van uw medewerkers ondergebracht bij PFZW. Of u heeft een groep werknemers overgenomen van een andere werkgever, die niet bij PFZW is aangesloten. U wilt het pensioen dat uw (nieuwe) medewerkers hebben opgebouwd bij een ander pensioenfonds of een verzekeraar meenemen naar PFZW? Dan kunt u een collectieve waardeoverdracht aanvragen. 

Hierna leest u hoe een collectieve waardeoverdracht verloopt.  

Wat is collectieve waardeoverdracht 

Bij een collectieve waardeoverdracht worden de opgebouwde pensioenen van alle of een deel van uw medewerkers in één keer overgedragen naar PFZW. Uw medewerkers hebben dan geen recht op pensioen meer bij de oude pensioenuitvoerder. Zij krijgen daarvoor extra pensioen bij PFZW. Dat kan als uw organisatie is aangesloten bij PFZW. Of als u bij een fusie of overname werknemers overneemt van een werkgever die niet is aangesloten bij PFZW. 

Individuele waardeoverdracht is in die situatie niet mogelijk. Dit kan alleen als de deelname aan een pensioenregeling van een individuele werknemer stopt.  

Voor welke medewerkers?

Bij een collectieve waardeoverdracht kunnen alleen de pensioenen overgaan van medewerkers die bij u in dienst zijn of komen. Het pensioen van medewerkers die uit dienst zijn of met pensioen zijn, komt hiervoor dus niet in aanmerking. 

Een collectieve waardeoverdracht kunt u alleen aanvragen als de aansluiting van uw organisatie bij PFZW is afgerond. Of als de nieuwe medewerkers (na een fusie of overname) zijn aangemeld bij PFZW.

Lees meer over het stappenplan voor de aanvraag van een collectieve waardeoverdracht.

Stappenplan collectieve waardeoverdracht

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunnen wij samen met u het stappenplan collectieve waardeoverdracht doorlopen.

Een collectieve waardeoverdracht kan lang duren, want er moet veel worden geregeld.