Als werkgever heeft u zelf de keus om dit aan te vragen. Dit kan ook wanneer u na een fusie nieuwe medewerkers aan wilt laten sluiten bij PFZW. Voldoet u aan de voorwaarden om voor collectieve waardeoverdracht in aanmerking te komen? Dan kunnen uw medewerkers ieder voor zich nog kiezen of zij akkoord gaan met de waardeoverdracht.

Bekijk de voorwaarden

Er is sprake van een collectieve waardeoverdracht van pensioen als de collectieve pensioenregeling van een (deel van de) organisatie wijzigt door een al dan niet gedwongen overstap naar een andere pensioenuitvoerder.

Collectieve waardeoverdracht mag in de volgende gevallen:

 1. Beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst met de oude pensioenuitvoerder
 2. Verandering van bedrijfsactiviteiten
 3. Overgang van de onderneming
 4. Liquidatie van de oude pensioenuitvoerder

Heeft u te maken met een liquidatie van de oude pensioenuitvoerder dan is collectieve waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder verplicht.

Komt uw organisatie in aanmerking voor collectieve waardeoverdracht? Ga dan door naar het stappenplan.

Stappenplan

Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u het stappenplan doorlopen. Collectieve waardeoverdracht kan lang duren, want er moet veel worden geregeld.

 

Stap 1. U vraagt collectieve waardeoverdracht aan

Optie 1: U bent nieuw bij PFZW

U dient een verzoek in om aan te sluiten bij PFZW. Bij dit verzoek geeft u aan dat u naast het aansluiten ook wilt overgaan tot collectieve waardeoverdracht. U kunt daarvoor contact opnemen met onze werkgeversdesk.

Optie 2: Na fusie of overname

Is uw organisatie al aangesloten bij PFZW en is er sprake van een fusie met een organisatie die niet is aangesloten bij PFZW? Dan kan de organisatie waarmee u fuseert kiezen voor collectieve waardeoverdracht. Dat geldt ook bij de overgang van een organisatie naar een andere organisatie of bij een overname.

Wat doen wij

Wij bekijken of we alle informatie ontvangen hebben die nodig is. U hoort van ons of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen.

Als u collectieve waardeoverdracht bij ons aanvraagt, gaan wij eerst na of u kunt aansluiten. Het kan zijn dat u verplicht moet aansluiten of dat u contractueel mag aansluiten.

Of u kiest voor collectieve waardeoverdracht, hangt af van een aantal argumenten. Deze argumenten moet u tegen elkaar afwegen. U moet bijvoorbeeld letten op:

Onder welke voorwaarden de oude pensioenuitvoerder meewerkt?

Bij collectieve waardeoverdracht is de medewerking van de oude pensioenuitvoerder noodzakelijk. Het kan zijn dat de oude pensioenuitvoerder kosten in rekening brengt voor de overdracht. Deze zijn voor rekening van u als werkgever.

De kosten van de collectieve waardeoverdracht

PFZW brengt voor collectieve waardeoverdrachten de onderstaande kosten in rekening:

 • Opslag beleggingskosten: 0,25% berekend over definitieve koopsom
 • Administratiekosten: € 100 per medewerker die akkoord gaat met de waardeoverdracht
 • De kosten van de benodigde accountantsverklaring
 • Eventueel andere onvoorziene kosten
 • Extra kosten bij overnemen van een uitkeringsovereenkomst:
  De pensioenregeling van PFZW is een uitkeringsovereenkomst. Als de pensioenregeling bij de oude pensioenuitvoerder ook een uitkeringsovereenkomst was, kunt u tegen extra kosten aanlopen. Bij collectieve waardeoverdrachten geldt namelijk de eis dat de pensioenen ten minste ‘collectief actuarieel gelijkwaardig’ overgenomen moeten worden. Dat betekent het volgende: is de overdrachtswaarde die de oude pensioenuitvoerder meegeeft lager dan de kosten om een gelijkwaardig pensioen bij PFZW aan te kopen? Dan moet de werkgever dit verschil aanvullen, anders kan de collectieve waardeoverdracht niet doorgaan.
Stap 2. Uw verzoek wordt beoordeeld

Wat doet u?

Vraag uw oude pensioenuitvoerder om medewerking. Vraag ook welke kosten uw oude pensioenuitvoerder in rekening brengt voor medewerking aan de waardeoverdracht.

Vraag ook een deelnemersbestand op bij uw huidige pensioenuitvoerder. Wij ontvangen het graag als Excel-bestand met per deelnemer de volgende gegevens:

 • naam;
 • BSN;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • per pensioensoort de opgebouwd pensioenaanspraken, inclusief de ingangsleeftijd en eindleeftijd indien van toepassing; voor het partnerpensioen dient bovendien onderscheid gemaakt te worden tussen ruilbaar en niet-ruilbaar partnerpensioen.

Om het traject van collectieve waardeoverdracht in gang te kunnen zetten, hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • statuten;
 • uittreksel KvK;
 • pensioenreglement werkgever;

Wat doen wij?

Optie 1: U bent nieuw bij PFZW

Wij bekijken of we alle informatie ontvangen hebben die nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen. Op basis van de informatie beoordelen wij of uw organisatie kan aansluiten. Omdat er veel gegevens verwerkt moeten worden duurt dit ongeveer 2 tot 4 weken.

Als u aan kun sluiten maken wij een offerte. Wanneer u de offerte aanvaart, kunnen we in principe een collectieve waardeoverdracht starten.

Optie 2: Na een fusie of overname

Als u al bij ons bent aangesloten en collectieve waardeoverdracht aanvraagt voor nieuwe medewerkers die na een fusie of overname bij uw organisatie in dienst komen, kunnen we de collectieve waardeoverdracht meteen starten.

Stap 3. U ontvangt van ons een voorstel

Wat doet u?

​Met de overdrachtswaarde die u van uw oude pensioenuitvoerder meekrijgt, koopt u pensioen in bij PFZW. Als die overdrachtswaarde niet hoog genoeg is, moet u als werkgever het verschil bijbetalen.

U laat ons weten of u hier mee akkoord gaat.

Wat doen wij?

U ontvangt van PFZW een voorstel tot overgang. In dit voorstel leest u de aansluitvoorwaarden bij PFZW. Ook leest u wat de koopsom is die PFZW vraagt voor het overnemen van de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd bij uw oude pensioenuitvoerder.

Collectieve waardeoverdrachten naar PFZW zijn alleen mogelijk als de actuele dekkingsgraad van PFZW en het fonds dat overdraagt tenminste 105% is.

Bekijk de actuele dekkingsgraad

Stap 4. U ontvangt van ons een contract

Wat doet u?

​Als u besluit het pensioen collectief over te dragen naar PFZW, sluit u een overeenkomst collectieve waardeoverdracht met PFZW.

Wat doen wij?

U ontvangt een voorlopige ‘overdrachtsovereenkomst’. Dat is een overeenkomst tussen u, PFZW en uw oude pensioenuitvoerder. In deze overeenkomst staan afspraken over:

 • het vaststellen van de koopsom
 • het betalen van de koopsom
 • hoe de pensioenen worden overgedragen en omgezet bij PFZW
 • de vrijwaring van aansprakelijkheid

Als alle partijen het eens zijn met de (overdrachts)overeenkomst, ontvangt u van ons de definitieve overeenkomst. Deze ondertekent u en stuurt u terug.

Stap 5. DNB beoordeelt de plannen

Uw oude pensioenuitvoerder laat De Nederlandsche Bank (DNB) weten dat u de waarde van de pensioenen van u en uw medewerkers over wilt overdragen naar PFZW. DNB moet beoordelen of de collectieve waardeoverdracht op bezwaren stuit. DNB kijkt daarbij onder meer naar de financiële positie van beide pensioenuitvoerders. Als DNB geen bezwaar heeft, gaat de waardeoverdracht door.

Houd er rekening mee dat DNB drie maanden de tijd heeft om tot een beslissing te komen.

Stap 6. Uw medewerkers besluiten wat zij willen

Wat doet u?

​Nadat DNB met de waardeoverdracht heeft ingestemd, vraagt u uw medewerkers of zij akkoord gaan met de waardeoverdracht. Elke medewerker mag voor zichzelf beslissen of ze mee willen doen met de waardeoverdracht of niet.

Alle medewerkers moeten kunnen zien:

 • hoeveel pensioen ze hebben opgebouwd bij de oude pensioenuitvoerder vóór de waardeoverdracht
 • hoeveel pensioen ze daarvoor bij PFZW terugkrijgen na de waardeoverdracht

Medewerkers krijgen voldoende tijd hebben om te reageren. PFZW gaat voor dit soort zaken uit van een termijn van minimaal zes weken.

Wat doen wij?

U krijgt van ons voorstellen met de aanspraken na Collectieve Waardeoverdracht, die u aan uw medewerkers kunt voorleggen voor instemming. 

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning in de communicatie, dan kunt u contact opnemen met onze Werkgeversdesk.

Stap 7. Afronden en betalen

Als DNB akkoord is en bekend is welke medewerkers akkoord zijn, bepaalt uw oude uitvoerder de overdrachtswaarde aan ons.

Is de overdrachtswaarde lager dan de kosten om een gelijkwaardig pensioen bij PFZW aan te kopen? Dan betaalt u ons het verschil bij.

U zorgt ervoor dat uw oude pensioenuitvoerder ons alle pensioendossiers toestuurt en dat een accountant de dossiers heeft gecontroleerd.

Stap 8. De pensioenen zijn nu bij PFZW ondergebracht

Wat doet u?

​Uw werk zit er nu bijna op. De collectieve overdracht is een feit.

Voor meer informatie over het opstarten van uw pensioenadministratie bij PFZW gaat u naar pfzw.nl/vanstart

U kunt er voor kiezen een administratiekantoor te machtigen en ook kunt u PFZW machtigen voor automatische icasso.

Pensioenaangifte via het salarispakket

U levert gegevens via de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA). De UPA zorgt voor het volautomatisch uitwisselen van salaris- en pensioengegevens tussen organisaties en/of administratiekantoren en pensioenfondsen.

Voor meer informatie over het aanleveren van de pensioengegevens gaat u naar pfzw.nl/upa

Wat doen wij?

​Wij sturen u informatie over:
•het opstarten van de pensioenadministratie;
•het maandelijks (of vierwekelijks) aanleveren van de pensioengegevens; 
•het controleren en betalen van facturen;
•het machtigen van een administratiekantoor;
•het machtigen van PFZW voor automatische incasso.

Wij zorgen ervoor dat de pensioenen van uw medewerkers en van u op de juiste manier in onze administratie komen. Al die gegevens zijn terug te vinden op het Uniforme Pensioenoverzicht van het jaar na de overgang.

MijnPFZW

Met MijnPFZW heeft iedereen die pensioen opbouwt of opgebouwd heeft, altijd inzicht in de actuele pensioensituatie. Inloggen gebeurt met DigiD of gebruikersnaam en wachtwoord.

Daarnaast kunnen medewerkers in de pensioenplanner op MijnPFZW ook zien welke gevolgen het heeft om bijvoorbeeld meer of minder te gaan werken.