Daarover sprak Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau in ons magazine ʼLeren vanʼ dat in december 2015 verscheen. Kim Putters was ook te gast tijdens onze thematafel op 19 januari 2016 bij de TU Delft.

Meer weten? Download het visuele verslag.