Extra verzekering bij arbeidsongeschiktheid (PAWW)

​Sinds 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de loongerelateerde WGA-uitkering stapsgewijs teruggebracht. In 2016 was de maximale duur nog 38 maanden. Vanaf 1 april 2019 is dat maximaal 24 maanden. Dat geldt ook voor de WW.

Door de aanpassing van de duur van loongerelateerde WGA komen veel werknemers in aanmerking voor een kortere loongerelateerde uitkering. Een aantal sociale partners heeft afspraken gemaakt in de cao over privaat gefinancierde aanvullingen op de WGA (en de WW) om iets aan de versobering te doen.

Private uitkering

De uitvoering van de private aanvulling van de WGA (en de WW) is ondergebracht bij de Stichting Private aanvulling WW en WGA (SPAWW).

De PAWW is een private uitkering die ingaat na afloop van de loongerelateerde WGA- of wettelijke WW-uitkering. De hoogte van de PAWW-uitkering komt overeen met de WGA- en WW-uitkering. De duur van deze uitkering is maximaal 14 maanden. De uitkering is aan voorwaarden verbonden.

Vrijwillige keuze

De keuze voor deelname aan de PAWW is vrijwillig per cao. Werknemers en werkgevers besluiten hierover in het cao-overleg.

De werknemer betaalt de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de bijdrage in op het bruto salaris en draagt deze af aan Stichting PAWW.

Maximaal 100%

Heeft een werknemer recht op een WGA-hiaatpensioen van PFZW en daarnaast op een PAWW-uitkering? Dan mogen beide uitkeringen samen niet hoger zijn dan 100% van het salaris. Beide uitkeringen zijn namelijk fiscaal gefaciliteerd.

Derde partijen

Naast de Stichting PAWW zijn er ook commerciële partijen die een aanvulling aanbieden. De premie voor deze uitkeringen wordt betaald uit het netto salaris en de uitkering is dus niet fiscaal beperkt. De vraag is of het afsluiten van een dergelijke verzekering nodig is als een arbeidsongeschikte werknemer al recht heeft op een WGA-hiaatpensioen van PFZW en een PAWW-uitkering.