Extra voorzieningen voor nabestaanden

Als uw medewerker overlijdt, hebben de nabestaanden mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid of een uitkering ineens.

Wanneer heeft een partner recht op een Anw-uitkering?

Als de partner van uw medewerker nog geen AOW ontvangt op het moment dat uw medewerker overlijdt, kan de partner recht hebben op een nabestaandenuitkering (Anw) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit kan als de partner:

  • Vóór 1 januari 1950 is geboren, óf
  • een kind heeft jonger dan 18 jaar, óf
  • voor minimaal 45% arbeidsongeschikt is, óf
  • zwanger is.

De hoogte van de nabestaandenuitkering hangt af van het inkomen van de partner. De SVB kort zijn inkomen namelijk op de Anw-uitkering. De partner van uw medewerker krijgt geen Anw-uitkering als zijn AOW is ingegaan. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u hier meer informatie over. Kijk op www.svb.nl/anw.

Wanneer hebben de kinderen recht op een Anw-uitkering?

Kinderen krijgen een Anw-uitkering, als beide ouders zijn overleden en als de laatst overleden ouder op datum van overlijden verzekerd was voor Anw. De uitkering loopt tot 16 jaar. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u hier meer informatie over. Kijk op www.svb.nl/anw.

Wanneer hebben de nabestaanden recht op een uitkering ineens?

Een uitkering ineens is een eenmalige uitkering aan de nabestaanden van uw medewerker. De partner van uw medewerker heeft hier recht op, wanneer uw medewerker overlijdt en hij een van de volgende pensioenen uitgekeerd krijgt: 

  • Flexpensioen
  • ouderdomspensioen
  • arbeidsongeschiktheidspensioen

Heeft uw medewerker geen partner? Dan hebben zijn kinderen mogelijk recht op de uitkering ineens.