• Boeterente
    U betaalt een boeterente als u de factuur te laat betaalt. U voldoet de premie uiterlijk op de in de premiefactuur vermelde maandelijkse betaaldata. De bijschrijvingsdatum (valutadatum) op onze rekening is daarbij bepalend voor de renteberekening.
  • Vertragingsrente
    U betaalt een vertragingsrente als u wijzigingen te laat aan ons doorgeeft. Geef wijzigingen op tijd door, zodat wij de voorschotnota in orde kunnen maken. Wij brengen ook vertragingsrente in rekening bij wijzigingen in onze administratie na een controle.

De verschuldigde rente bestaat in beide situaties uit de wettelijke handelsrente.