AOW-franchise 2020 € 12.770 
AP-franchise 2020 € 21.430

AP-franchise 2020 voor werknemers jonger dan 21 jaar

Het gaat om de leeftijd van de medewerker op 1 januari 2020 of op de datum van aanvang deelneming in 2020. 

Leeftijd Bedrag Leeftijd Bedrag
20 jaar € 17.144 17 jaar € 8.464*
19 jaar € 12.858 16 jaar € 7.393
18 jaar € 10.715 15 jaar € 6.429

De AP-franchise is gelijk aan het minimum(jeugd)loon. De minimumjeugdlonen zijn een percentage van het volledige minimumloon. De franchise wordt één keer per jaar vastgesteld.

* Voorheen stond hier per abuis een verkeerd bedrag vermeld. De juiste franchise voor 17-jarigen is € 8.464.

Franchises van de voorgaande jaren