AOW-franchise 2022 € 13.343 
AP-franchise 2022 € 22.356

AP-franchise 2022 voor werknemers jonger dan 21 jaar

Het gaat om de leeftijd van de medewerker op 1 januari 2022 of op de datum van aanvang deelneming in 2022. 

Leeftijd Bedrag Leeftijd Bedrag
20 jaar € 17.884 17 jaar € 8.831
19 jaar € 13.413 16 jaar € 7.713
18 jaar € 11.178 15 jaar € 6.706

De AP-franchise is gelijk aan het minimum(jeugd)loon. De minimumjeugdlonen zijn een percentage van het volledige minimumloon. De franchise wordt één keer per jaar vastgesteld.

Franchises van de voorgaande jaren