Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Hoe bereken ik een voltijd onregelmatigheidstoeslag (ORT)?

U berekent een voltijd onregelmatigheidstoeslag (ORT) door de verdiende ORT te delen door de deeltijdfactor.

Daarbij houdt u rekening met de periode van de arbeidsverhouding.

 

Voorbeeldberekening

  1. De verdiende ORT is € 399 van januari tot en met april (4 maanden). Omgerekend is dit (€ 399:4)x 12= € 1.197 op jaarbasis.
  2. De deeltijdfactor in dit voorbeeld is 44%.
  3. De voltijd ORT is dan: € 1.197:0,44= € 2.720.

Hulp bij aanleveren van gegevens

Deeltijdfactor berekenen

De deeltijdfactor berekent u door de afgesproken werkuren per week (contracturen) te delen door de normaal geldende werktijd per week zoals die in de cao is afgesproken (normuren). De deeltijdfactor rondt u af op vier decimalen. Het parttime percentage rondt u af op twee decimalen.

Meer informatie

Pensioengevend salaris berekenen

voltijd maandsalaris × 12 (of 13 als in 4-wekelijkse termijnen gewerkt wordt) 
+ andere structurele looncomponenten die meetellen voor het pensioengevend salaris 
+ 8% vakantiegeld (eventueel het afgesproken vloerbedrag) 
+ X% eventuele structurele eindejaarsuitkering (EJU/REJU) per 31-12 van het voorgaande jaar (eventueel het afgesproken vloerbedrag) over de looncomponenten die volgens de cao voor EJU/REJU in aanmerking komen. 
+ X% eventuele werkgeversbijdrage Levensloopregeling over de looncomponenten die volgens de cao voor de werkgeversbijdrage Levensloopregeling in aanmerking komen. 

> Meer informatie

Handleiding pensioenaangifte doen

Deze complete handleiding bevat instructies die stap voor stap beschrijven hoe u de pensioengegevens aanlevert volgens de uniforme pensioenaangifte.

> Handleiding downloaden (pdf)