Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Deeltijdfactor berekenen

De deeltijdfactor berekent u door de afgesproken werkuren per week (contracturen) te delen door de normaal geldende werktijd per week zoals die in de cao is afgesproken (normuren).

 

Het parttime percentage berekent u door de afgesproken contracturen per week te delen door de normaal geldende cao contracturen per week (normuren). De berekening van normaal geldende contracturen per week gaat uit van 52 weken per jaar. 

De deeltijdfactor rondt u af op vier decimalen. Het parttime percentage rondt u af op twee decimalen.

Rekenvoorbeeld 1:

 • normaal geldende contracturen per week : 1872 / 52 = 36 uur 
 • afgesproken werktijd per week : 9 uur 
 • normaal geldende werktijd per week : 36 uur 
 • de deeltijdfactor rondt u af op vier decimalen: 9 uur / 36 uur = 0,2500
 • als parttime percentage doorgeven : 9 uur / 36 uur * 100% = 25,00 %

Rekenvoorbeeld 2:

 • normaal geldende contracturen per week : 1872 / 52 = 36 uur
 • afgesproken werktijd per week : 36 uur
 • normaal geldende werktijd per week : 36 uur
 • de deeltijdfactor rondt u af op vier decimalen: 36 uur / 36 uur = 1,0000
 • als parttime percentage doorgeven : 36 uur / 36 uur * 100% = 100,00 %

Rekenvoorbeeld 3:

 • normaal geldende contracturen per week : 1976 / 52 = 38 uur 
 • afgesproken werktijd per week : 7 uur
 • normaal geldende werktijd per week : 38 uur
 • de deeltijdfactor berekenen: 7 uur / 38 uur = 0,184210526. Afgerond op vier decimalen is dit: 0,1842
 • als parttime percentage doorgeven : 7 uur / 38 uur * 100% = 18,42 %
Medewerkers die meer werken dan de normaal geldende cao-werktijd

Vanaf 1 januari 2006 geldt dat iedere medewerker die méér werkt dan de voor hem normaal geldende cao-werktijd, hier ook pensioen over opbouwt. Met andere woorden: de Verloonde uren voor regeling kunnen hoger zijn dan 156 uur per tijdvak bij een werkweek van 36 uur. (Bij 38 uur 164,67 uur en bij 40 uur 173,33 uur).