Hoe regelt mijn medewerker waardeoverdracht?

Uw medewerker kan pensioen dat hij of zij bij andere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd, meenemen naar PFZW. We noemen dit waardeoverdracht. 

Waardeoverdracht aanvragen

Uw medewerker vraagt waardeoverdracht zelf bij ons aan. Dit kan heel makkelijk online via MijnPFZW. Uw medewerker checkt zelf of hij of zij in aanmerking komt voor waardeoverdacht. Na de check kan uw medewerker een offerte aanvragen.

Kiest uw medewerker wel of niet voor waardeoverdracht?

Als uw medewerker waardeoverdracht aanvraagt, sturen wij hem of haar een offerte. Hierin leest uw medewerker wat hij of zij terugkrijgt voor de waarde van het pensioen bij de vorige pensioenuitvoerder. Op basis van deze offerte beslist uw medewerker of hij of zij kiest voor waardeoverdracht of niet.