Wat doe ik als het loonheffingennummer in combinatie met het relatienummer niet juist is?

​U krijgt bij uw pensioenaangifte de terugkoppeling dat het loonheffingennummer in combinatie met het relatienummer niet juist is. Hieronder leest u wat de oorzaken kunnen zijn en hoe u dit oplost.

Oorzaak 1: Het loonheffingennummer dat bij ons in de administratie staat, is niet juist

Verzorgt u als administratiekantoor de pensioenaangifte van meerdere organisaties in de sector zorg en welzijn? Dan moet elke organisatie een eigen loonheffingennummer hebben. Op MijnOrganisatie kunt u controleren welk loonheffingennummer bij ons geregistreerd staat.

Klopt het loonheffingennummer niet? U kunt een wijziging in het loonheffingennummer via e-mail aan ons doorgeven. Stuur uw e-mail naar relatiebeheer@pfzw.nl. Vermeld hierin:

  • de naam van uw organisatie
  • uw organisatienummer bij PFZW
  • het juiste loonheffingennummer
  • de ingangsdatum van de wijziging
  • de reden van de wijziging

Zodra het juiste loonheffingennummer op MijnOrganisatie staat, stuurt u uw pensioenaangifte opnieuw in.

Let op: Een wijziging van het loonheffingennummer kan betekenen dat uw organisatie een nieuw organisatienummer bij PFZW krijgt.

Oorzaak 2: Het relatienummer dat u opgeeft, is niet correct

Dit moet altijd het organisatienummer zijn dat bij het loonheffingennummer hoort. U vindt het organisatienummer terug op de facturen en brieven van PFZW. Let op dat het relatienummer dat u invult exact overeen komt met het organisatienummer; voeg geen punten of nullen toe. Pas het nummer aan in uw salarispakket en stuur uw pensioenaangifte opnieuw in.