Hoe bereken ik de premie als het salaris voor de pensioenopbouw gemaximeerd is?

​Sinds 1 januari 2015 is de pensioenopbouw gemaximeerd. Vanaf 1 januari 2019 kan over het voltijd jaarsalaris boven de € 107.593 geen pensioen meer worden opgebouwd in de collectieve regeling. Deze wijziging is ook van invloed op de berekening van de premie voor het ouderdomspensioen.

De grens van € 107.593 wordt ook wel de aftoppingsgrens genoemd. Deze grens kan elk jaar wijzigen. Hieronder ziet u hoe u de premie voor het ouderdomspensioen berekent. Ook ziet u een aantal voorbeeldberekeningen van verschillende situaties.

Berekening premie ouderdomspensioen (OP)

Premiepercentage OP x (voltijd jaarsalaris inclusief voltijd onregelmatigheidstoeslag (ORT) – AOW-franchise) x deeltijdpercentage = jaarpremie OP

Uw medewerker heeft een voltijd jaarsalaris > € 107.593 

Is het voltijd jaarsalaris (inclusief voltijd ORT) van uw medewerker hoger dan € 107.593? Dan wordt het voltijd jaarsalaris in de premieberekening gemaximeerd op € 107.593.

 • Voorbeeldberekening:
  Bij een deeltijdpercentage van 100% en een voltijd jaarsalaris inclusief voltijd ORT van € 150.000 wordt de pensioenpremie OP per jaar: 23,5% x (107.593 - € 12.426) x 100% = € 22.364,25
  Bij een deeltijdpercentage van 50% en een voltijd jaarsalaris inclusief voltijd ORT van € 150.000 wordt de pensioenpremie OP per jaar: 23,5% x (€ 107.593 - € 12.426) x 50% = € 11.182,12

Uw medewerker werkt meer dan 100%

Ook bij medewerkers die meer dan 100% werken, wordt de premie voor het OP gemaximeerd. Voor 2019 bedraagt de maximale premie OP: 23,5% x (€ 107.593 - € 12.426) X 100% = € 22.364,25. Een medewerker betaalt in het kalenderjaar maximaal de premie die hoort bij een voltijd jaarsalaris van € 107.593 en een deeltijdpercentage van 100%.

 • Voorbeeldberekening:
  Bij een deeltijdpercentage van 125% en een voltijdsalaris van € 90.000 bedraagt de pensioenpremie OP per jaar: 23,5% x (€ 90.000 - € 12.426) x 125% = € 22.787,36. Hier is de pensioenpremie hoger dan de maximale premie en wordt de pensioenpremie OP gemaximeerd op € 22.364,25.

Het dienstverband is korter dan een jaar

Is uw medewerker niet een heel jaar in dienst? Dan vindt de maximering van de premie OP naar rato plaats.

 • Voorbeeld:
  Uw medewerker is een half jaar in dienst geweest. De pensioenpremie OP wordt dan gemaximeerd op 50% van de maximale premie op jaarbasis.

Wat moet u verder nog weten

De berekening van de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen wijzigt niet. Ook over het inkomen boven de € 107.593 blijft er premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen verschuldigd.