Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Wanneer en hoe geef ik salariswijzigingen door?

Salariswijzigingen die zich in de loop van het jaar voordoen, verwerkt u direct in uw salarispakket. Niet alle wijzigingen hebben direct invloed op de pensioenopbouw van uw medewerker.

 

Ziekte of verlof

Als uw medewerker ziek is of kortdurend zorgverlof opneemt, en zijn salaris daardoor daalt, heeft dat direct invloed op zijn pensioenopbouw. Deze salariswijzigingen verwerkt u direct in uw salarispakket. Voor de 10e van de volgende maand verzendt u in de pensioenaangifte de wijzigingen (en alle andere pensioengegevens) naar ons. Wij verwerken uw wijzigingen automatisch.

Pensioengevend salaris berekenen
Bij het berekenen van het pensioengevend salaris gaat u altijd uit van het salaris op 1 januari of de datum indiensttreding. Als het salaris daalt door ziekte of kortdurend zorgverlof, geeft u het verlaagde salaris door per de 1e dag van een tijdvak. Gaat de daling op een andere dag dan de 1e van het tijdvak in, dan berekent u het gewogen gemiddelde salaris over het tijdvak. Uitgangspunt hierbij is het salaris (regelingloon) van 1 januari.

Andere salariswijzigingen

Andere salariswijzigingen die zich in de loop van het jaar voordoen, geeft u ook door via uw salarispakket. Deze wijzigingen hebben pas per 1 januari van het volgende kalenderjaar invloed op de pensioenopbouw.