Wanneer en hoe geef ik salariswijzigingen door?

Sommige salariswijzigingen hebben direct invloed op de pensioenopbouw van uw medewerker. Bijvoorbeeld wanneer uw medewerker ziek is of verlof opneemt. Het is dan belangrijk dat u direct de wijziging via uw salarispakket aan ons doorgeeft. Gaat uw medewerker in de loop van het jaar meer of minder verdienen? Dan geeft u de wijziging op 1 januari van het volgende kalenderjaar aan ons door.

Ziekte of verlof

Als uw medewerker ziek is of kortdurend zorgverlof opneemt, en zijn salaris daardoor daalt, heeft dat direct invloed op zijn pensioenopbouw. Wat moet u doen?

  • Geef de salariswijziging direct door in uw salarispakket.
  • Lever uiterlijk de laatste dag van de maand de pensioengegevens aan over de vorige maand. U geeft dus ook de salariswijziging aan ons door.
  • Wij verwerken uw wijziging automatisch. 

Pensioengevend salaris berekenen

Bij het berekenen van het pensioengevend salaris gaat u altijd uit van het salaris op 1 januari of de datum dat uw medewerker in dienst kwam.

  • Als het salaris daalt door ziekte of verlof, geeft u het salaris door op de 1e dag van een tijdvak.
  • Gaat de salarisdaling op een andere dag in? Bereken dan het gewogen gemiddelde salaris over het tijdvak. Ga hierbij uit van het salaris op 1 januari. 

Andere salariswijzigingen

Gaat uw medewerker in de loop van het jaar meer of minder verdienen? Dan heeft het pas op 1 januari van het volgende kalenderjaar invloed op de pensioenopbouw. Wat moet u doen?

  • U hoeft deze salariswijziging pas op 1 januari van het volgende kalenderjaar aan ons door te geven.