Wat zijn de uren voor regeling?

Uren voor regeling zijn de uren waarover u uw medewerkers loon betaalt. Dit zijn de uren die in het contract van uw medewerker staat. De uren voor regeling moet u elke maand of vier weken doorgeven. Dit geldt voor zowel vaste medewerkers als voor oproepkrachten.

Geen schommelingen

De uren voor regeling mogen geen schommelingen vertonen in maanden die meer of minder sociale verzekeringsdagen hebben. Schommelingen zijn alleen toegestaan in maanden waarin extra uren gewerkt zijn.

Afronden op twee decimalen

De uren voor regeling worden afgerond op twee cijfers achter de komma. Het derde cijfer achter de komma is bepalend voor de afronding: t/m 4 naar beneden, 5 t/m 9 naar boven.

Meer werken dan in de cao staat

Vanaf 1 januari 2006 geldt dat iedere medewerker ook pensioen opbouwt over de uren die hij méér werkt dan de voor hem normaal geldende cao-werktijd. Met andere woorden: de uren voor regeling kunnen hoger zijn dan 156 uur per periode bij een werkweek van 36 uur. (Bij een werkweek van 38 uur geldt 164,67 uur en bij een werkweek van 40 uur geldt 173,33 uur).

  • contracturen;
  • extra gewerkte uren (deze verhoogt u met het percentage adv-/vakantiedagen over deze uren);
  • uitbetaalde vakantie-uren tijdens dienstverband (niet bij ontslag);
  • de toeslag die een oproepkracht ontvangt voor adv-/vakantiedagen. De gewerkte uren hoogt u op met dit percentage;
  • ziekengeld (meerwerk) uren en doorbetaalde WAZO uren door het UWV.

In de Handleiding aanleveren UPA (PDF) vindt u meer informatie bij 'Uren voor regeling', bijvoorbeeld over meer werken buiten een meerkeuzesysteem/cafetariasysteem.