Wat verandert er als het tweede ziektejaar van mijn medewerker ingaat?

Sociale partners hebben met het kabinet afgesproken dat organisaties over de eerste twee ziektejaren samen maximaal 170% van het laatstverdiende loon moeten betalen. In uw cao staat hoe u de verdeling van de 170% invult.

Wij hebben voor u op een rijtje gezet welke wijzigingen en gegevens u bij ziekte aan ons doorgeeft.

De pensioenopbouw blijft volgens uw cao op 100% van de afgesproken werktijd

U hoeft niets aan ons door te geven. U regelt dan onderling de verrekening van de pensioenpremie. Dit mag gedurende de periode van de salarisdaling.

De pensioenopbouw wordt vanuit de cao niet voorgezet tijdens ziekte

Geef het verlaagde regelingloon bij ziekte vanaf de eerste dag van de maand (of periode) aan ons door.

Dit betekent een gewogen gemiddelde regelingloon over dit tijdvak, als de datum ingang korting ziekte anders is dan de 1e dag van een maand (of periode). De meeste salarispakketten berekenen het gewogen gemiddelde regelingloon automatisch aan de hand van de ingevoerde gegevens. Het uitgangspunt bij het berekenen van het gewogen gemiddelde regelingloon is het voltijd jaarsalaris per 1 januari van het kalenderjaar. Het overeengekomen deeltijdpercentage blijft ongewijzigd.

Bij de aanlevering vult u naast het regelingloon ook het volgende veld:

  • Gegevensnaam 'Code Incidentele Inkomstenvermindering'
  • Identificatie: CdIncInkVerm
  • Waardebereik: Z (Ziekte)