A.J. (Albert) Vink

Bestuurslid PFZW

Voordragende organisatie

FNV Zorg en Welzijn

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

Lid klantenraad PGGM

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • bestuurder pensioenen bij FNV
  • voorzitter bestuur Stichting Saidia Helpt Sumve