Voordragende organisatie

FNV Zorg en Welzijn

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

  • lid klantenraad PGGM

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • bestuurder pensioenen bij FNV
  • voorzitter bestuur Stichting Saidia Helpt Sumve