F.F.L. (Florent) Vlak

Secretaris bestuur PFZW

Voordragende organisatie

ActiZ, organisatie van zorgondernemers

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

Lid klantenraad PGGM

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • voorzitter Stichting Trombosedienst voor ’t Gooi
  • voorzitter raad van toezicht Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen