Voordragende organisatie

ActiZ, organisatie van zorgondernemers

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

  • lid klantenraad PGGM

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • voorzitter Stichting Trombosedienst voor ’t Gooi
  • voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen