Staat u niet op de lijst van organisaties die verplicht zijn zich aan te sluiten bij PFZW? Dan kunt u zich contractueel aansluiten. Uw activiteiten moeten wel passen bij de sector zorg en welzijn. 

 

Welke organisaties mogen contractueel aansluiten?

Gezondheidszorg
 • geestelijke gezondheidszorg
 • eerstelijns zorg (waaronder huisartsenzorg tandartsenzorg, gezondheidscentra)
 • arbodiensten
 • bemiddelingsbureaus zorg
 • payrollbedrijven en uitzendbureaus (voor minimaal 80% op de zorg gericht)
 • jeugdgezondheidszorg
 • kraamzorg (eenmanszaak)
 • trombosediensten
 • centra voor alternatieve geneeskunde
 • artsenlaboratoria
 • bloedbanken
 • abortusklinieken
 • sportmedische centra
Verpleging, verzorging en begeleiding (inclusief woondiensten)

​Hieronder vallen in ieder geval:

 • serviceflats
 • aanleunwoningen gehandicaptenzorg
 • bewindvoering
 • gehandicaptenvervoer
 • thuiszorg (eenmanszaak)
 • woondiensten
Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

​Hieronder vallen in ieder geval alle vormen van welzijn:

 • rechtsbijstand
 • uitvaartverzorging en crematoria
 • belangenbehartiging
 • patiënten- en consumentenorganisatie
 • fondsenwerving in zorg en welzijn mits met CBF-keurmerk
 • internationale (ontwikkelings)samenwerking
 • werknemersorganisaties
 • werkgeversorganisaties in zorg en welzijn
 • sociale fondsen in zorg en welzijn
 • beroepsverenigingen in zorg en welzijn
 • diergeneeskunde en dierenwelzijn
 • familieverblijven bij ziekenhuizen
Cultuur, sport en verblijfsrecreatie

Hieronder vallen in ieder geval:

 • kunsteducatie
 • amateurkunst
 • musea
 • bibliotheken
 • muziek
 • dans
 • theater
 • beeldende kunst
 • letteren
 • film en nieuwe media
 • populaire cultuur
 • sportbonden
 • buitensport
 • zwembaden
 • fitnesscentra
 • plaatselijke sportverenigingen
 • VVV’s
 • jeugdherbergen
 • bungalowparken
Religie

Uitsluitend voor zover er banden bestaan tussen deze werkgevers en de voorlopers van het fonds. Hieronder vallen instellingen organisaties van rooms-katholieke of PKN-herkomst:

 • ​Kloosters en congregaten
 • Missie en zending
 • Dekenaten en parochies
 • Gemeenten en kerken
Ondersteunende diensten specifiek voor sector zorg en welzijn

Bij ondersteunende diensten gaat het om activiteiten op het gebied van technologisch innoverende dienstverlening. Diensten die exclusief voorwaardenscheppend zijn voor de sector zorg en welzijn.

Met technologisch innoverende dienstverlening wordt o.a. bedoeld: 

 • het ontwikkelen van digitale patiënten-portals voor huisartsenpraktijken.
 • technologische innovaties waarmee “op afstand” patiënten/cliënten kunnen worden gevolgd.
 • de ontwikkeling en distributie van robotrollators.

Hoe lang duurt een contractuele aansluiting?

De contractuele aansluitingsperiode bedraagt 10 jaar. Na die 10 jaar is deze periode te verlengen met opnieuw 10 jaar. Bij tussentijdse opheffing van de organisatie wordt het contract beëindigd.

Online aanmelden

Aan de hand van het online aanmeldformulier beoordelen wij of uw organisatie  contractueel aan mag sluiten. Een definitieve bevestiging ontvangt u binnen 15 werkdagen na het invullen van het aanmeldformulier.​ Wij kunnen hier telefonisch geen uitsluitsel over geven.