Wat is er veranderd?

De wijzigingen zitten vooral in het duidelijker en begrijpelijker opschrijven van de afspraken rond verplichtstelling. Voor drie groepen werkgevers kunnen de wijzigingen specifiek gevolgen hebben:

  • de specialistische GGZ
  • diagnostisering 
  • uitleen verpleegartikelen

Voor de eerste twee geldt dat ze zich verplicht bij PFZW moeten aansluiten. Voor de laatste groep verdwijnt de verplichtstelling.

Waarom deze wijziging?

Bij de sociale partners is behoefte aan helderheid. Waardoor het eenduidig is voor werkgevers in de intra- en extramurale zorg of ze wel of niet verplicht moeten aansluiten bij PFZW. Daarnaast willen de sociale partners de verplichtstelling zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de ontwikkelingen in de zorgbranche.