Wat is er veranderd?
Peuterspeelzaalwerk valt net als voor 1 januari 2022 onder de verplichtstelling PFZW. Kortom dit is niet veranderd. Wel is peuterspeelzaalwerk verplaatst van onderdeel g (welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening) naar onderdeel h (kinderopvang). Er is dus sprake van een gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling voor werkgevers in het welzijnswerk en de maatschappelijke dienstverlening (WMD) en een wijziging van de verplichtstelling voor werkgevers in de kinderopvang.

Wat betekent dit?
Werkgevers in peuterspeelzaalwerk zijn overgeheveld van de verplichtstelling WMD naar de verplichtstelling kinderopvang. Daarnaast is de werkingssfeer met betrekking tot het peuterspeelzaalwerk iets uitgebreid. Zo vallen bijvoorbeeld natuurlijke personen ook onder de verplichtstelling kinderopvang. Dit betekent in de praktijk dat een klein aantal werkgevers dat voor 1 januari 2022 contractueel was aangesloten nu over is gegaan op een verplichte aansluiting. Zij zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Waarom deze wijziging?
Het peuterspeelzaalwerk valt per 1 augustus 2020 onder de cao Kinderopvang en niet langer onder de cao Sociaal Werk. De sociale partners aan die cao-tafels wijzigden de verplichtstelling van PFZW daarom in lijn met de cao.