Uw medewerker gaat meer verdienen

Doorgeven aan PFZW

Als uw medewerker meer gaat verdienen, geeft u dit door via uw salarispakket.

  • Lever de wijzigingen met alle pensioengegevens aan via de pensioenaangfite
  • PFZW verwerkt de wijzigingen dan automatisch  
  • Doe uiterlijk op de laatste dag van de volgende maand pensioenaangifte

Gevolgen voor pensioenopbouw

Als uw medewerker in de loop van het jaar meer gaat verdienen, voert u de wijziging in het salaris tussentijds in in uw salarispakket. Deze wijziging heeft voor PFZW pas gevolgen voor de pensioenopbouw vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar.