Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Uw medewerker gaat meer verdienen

Doorgeven aan PFZW

Als uw medewerker meer gaat verdienen, geeft u dit door via uw salarispakket.

  • Lever de wijzigingen met alle pensioengegevens aan via de pensioenaangfite
  • PFZW verwerkt de wijzigingen dan automatisch  
  • Doe dit uiterlijk vóór de tiende van de volgende maand

Gevolgen voor pensioenopbouw

Als uw medewerker in de loop van het jaar meer gaat verdienen, voert u de wijziging in het salaris tussentijds in in uw salarispakket. Deze wijziging heeft voor PFZW pas gevolgen voor de pensioenopbouw vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over het doorvoeren van wijzigingen in uw salarispakket? Neem dan contact op met de leverancier van uw salarispakket.

Hulp bij salarispakket