Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

U medewerker gaat meer werken en verdienen

Doorgeven aan PFZW

Als uw medewerker meer gaat verdienen, geeft u dit door via uw salarispakket.

  • Lever de wijzigingen met alle pensioengegevens aan via de pensioenaangfite
  • PFZW verwerkt de wijzigingen dan automatisch  
  • Doe dit uiterlijk vóór de tiende van de volgende maand

Wijziging in salaris

Als uw medewerker in de loop van het jaar meer gaat verdienen, voert u de wijziging in het salaris tussentijds in in uw salarispakket. Deze wijziging heeft voor PFZW pas gevolgen voor de pensioenopbouw vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar.

Wijziging in aantal uren

Gaat uw medewerker contractueel meer uren werken, dan geeft u een hoger aantal contracturen per periode door. Daarnaast geeft u per periode de verloonde uren voor pensioen door. Dat zijn alle uitbetaalde uren in die periode die meetellen voor de pensioenopbouw.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over het doorvoeren van wijzigingen in uw salarispakket? Neem dan contact op met de leverancier van uw salarispakket.

Hulp bij salarispakket