Uw medewerker gaat met pensioen

Doorgeven aan PFZW

Als uw medewerker volledig met pensioen gaat, dan meldt u uw medewerker af via MijnOrganisatie. Geef dit uiterlijk op de laatste dag van de volgende maand aan ons door.

Welke gegevens geeft u door?

Geef in MijnOrganisatie de volgende gegevens door:

  • Definitieve gegevens van de laatste maand (denk hierbij aan de onregelmatigheidstoeslag)
  • Datum uit dienst

Uw medewerker afmelden

  • Log in op MijnOrganisatie 
  • Vul bij ‘Pensioenaangiftes’ de gegevens over de maand in waarin de medewerker met pensioen gaat
  • Klik op ‘afmelden’ achter de naam van de medewerker
  • Vul de datum uit dienst in

Let op, u kunt de wijziging alleen via MijnOrganisatie doorgeven als u hiervoor toestemming heeft gekregen van PFZW. Geen toestemming? Geef de wijziging dan door via uw salarispakket.

Wat is de datum uit dienst?

Een voorbeeld: uw medewerker is geboren op 15 maart 1954. Dan heeft uw medewerker vanaf 15 november 2020 recht op AOW. De einddatum van het dienstverband is dan 14 november 2020.

Is uw medewerker jarig op de 31e? Dan gaat het pensioen soms in op de 30e. Bijvoorbeeld als uw medewerker geboren is op 31 maart 1954. Dan krijgt uw medewerker vanaf 30 november 2020 AOW, omdat november maar 30 dagen telt. U bent verplicht deze medewerker op 29 november 2020 bij ons af te melden.