Nieuwe medewerker aanmelden

Hoe geef ik dit door aan PFZW?

U heeft een nieuwe medewerker in dienst. Of het nu gaat om een vaste medewerker, oproepkracht, vakantiekracht of stagiair. U geeft dit via uw salarispakket aan ons door.


Op basis van (onder andere) de aard van de code pensioenregeling zien we of medewerkers wel of niet deelnemen aan de pensioenregeling. Dit betekent dat we wel de gegevens van deze medewerkers ontvangen, maar geen pensioenpremie berekenen.

Code pensioenregeling aan
Zet de code pensioenregeling aan voor vaste medewerkers en oproepkrachten. Zij vallen onder de pensioenregeling van PFZW en bouwen dus pensioen op.

Code pensioenregeling uit
Zet de code pensioenregeling uit voor vakantiekrachten en stagiairs. Zij bouwen géén pensioen op bij PFZW. 

Uiterlijk op de laatste dag van de volgende maand verzendt u deze aanmelding (samen met alle pensioengegevens en wijzigingen) via de pensioenaangifte naar ons. PFZW verwerkt uw wijzigingen dan automatisch. 

We spreken van een vakantiekracht als:

  • hij nooit meer dan zes weken achtereen werkt;
  • zijn werk over het hele jaar niet langer duurt dan in totaal zestig dagen;
  • hij volgt dagonderwijs;
  • Zijn werk bij een werkgever vindt plaats tijdens de vakantie.

Als uw medewerker niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden voor een vakantiekracht, dan bouwt hij pensioen op bij PFZW en zet u de code pensioenregeling aan.