Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Uw medewerker informeren over ontslag

Uw medewerker neemt of krijgt ontslag en gaat uit dienst. Uitdiensttreding heeft verschillende gevolgen voor de opbouw van zijn of haar pensioen. Informeer uw medewerker goed over de gevolgen.

Verzekerd blijven bij werkloosheid

Het kan zijn dat uw medewerker na ontslag (tijdelijk) werkloos is. Uw medewerker kan tijdens deze periode kosteloos verzekerd blijven tegen de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Dit heet Bescherming bij verlof en werkloosheid.

Pensioenopbouw op eigen kosten voortzetten

Bij uitdiensttreding stopt de pensioenopbouw bij PFZW. Uw medewerker kan ervoor kiezen om zijn pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Binnen negen maanden na uitdiensttreding kan uw medewerker hiervoor een offerte aanvragen.

Hulp nodig bij uw medewerkers informeren?

Bij ontslag van meerdere medewerkers kan PFZW de presentatie 'pensioen en ontslag' geven. Zo informeren we alle medewerkers in één keer goed over de gevolgen voor hun pensioen.

Tip voor uw medewerker

Op pfzw.nl/ontslag leest uw medewerker meer over wat ontslag betekent voor de opbouw van zijn of haar pensioen.