Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Overlijden doorgeven via salarispakket

Uw medewerker is overleden, gecondoleerd. U wilt het overlijden van uw medewerker doorgeven aan PFZW via uw salarispakket. Lees hier hoe u dat doet.

Hoe geef ik dit door aan PFZW?

Als uw medewerker overleden is, geeft u de beëindiging van het dienstverband wegens overlijden door via uw salarispakket. Verzend dit (samen met alle pensioengegevens en wijzigingen) via een pensioenaangifte naar PFZW. Doe dit uiterlijk vóór de tiende van de volgende maand. PFZW verwerkt uw wijzigingen dan automatisch.

Welke gegevens geef ik door?

Geef in uw salarispakket de volgende gegevens door:

  • Gegevens van de laatste maand
    Denk hierbij aan de onregelmatigheidstoeslag en gewerkte uren.

  • Datum einde dienstverband
    Dit is de overlijdensdatum.
Woonde uw medewerker in Nederland?

De gemeente waar uw medewerker woonde, geeft aan PFZW de datum door waarop uw medewerker is overleden. U hoeft dit niet te doen.

Woonde uw medewerker in het buitenland?

Als uw medewerker in het buitenland woonde, geeft de gemeente of provincie waar uw medewerker woonde niet aan ons door dat uw medewerker is overleden.

Om te zorgen dat het pensioen aan eventuele nabestaanden uitgekeerd wordt, hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig. Nabestaanden sturen deze kopie naar: 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Postbus 117
3700 AC Zeist

Hulp nodig?

Heeft u vragen over het doorvoeren van wijzigingen in uw salarispakket? Neem dan contact op met de leverancier van uw salarispakket.

Hulp bij salarispakket