Uw medewerker gaat met onbetaald verlof

Doorgeven aan PFZW

Als uw medewerker (gedeeltelijk) met onbetaald verlof gaat, dan bouwt hij tijdelijk minder of geen pensioen op. Behalve als daarover andere afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld in de cao. Geef deze wijziging daarom door via MijnOrganisatie. Geef dit uiterlijk op de laatste dag van de volgende maand aan ons door.

Welke gegevens geeft u door?

Geef de verloonde uren voor pensioen door. Dit zijn de uren die invloed hebben op het pensioen in deze periode, zoals de vaste gewerkte uren, extra gewerkte uren, uitbetaalde vakantie uren.

Log in op MijnOrganisatie en vul bij ‘Pensioenaangiftes’ de verloonde uren voor pensioen in.

Let op, u kunt de wijziging alleen via MijnOrganisatie doorgeven als u hiervoor toestemming heeft gekregen van PFZW. Geen toestemming? Geef de wijziging dan door via uw salarispakket.

Uw medewerker gaat (gedeeltelijk) met onbetaald verlof als hij of zij één van de volgende vormen van verlof opneemt:

  • ouderschapsverlof
  • studieverlof
  • sabbatsverlof
  • bevallingsverlof
  • langdurig zorgverlof