Uw medewerker gaat met onbetaald verlof

Minder of geen pensioen

Bij (gedeeltelijk) onbetaald verlof ontvangt uw medewerker tijdelijk minder of geen salaris. Behalve als daarover andere afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld in de cao.

Uw medewerker bouwt dan ook tijdelijk minder of geen pensioen op. U betaalt tijdens de verlofperiode ook geen pensioenpremie over de uren die hij niet werkt.

Als uw medewerker met onbetaald verlof gaat, kan hij kosteloos verzekerd blijven tegen de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Heeft uw medewerker recht op bescherming bij verlof en werkloosheid? Geef dit dan aan ons door via het formulier Bescherming bij verlof en werkloosheid.

Lees meer over bescherming bij verlof en werkloosheid

Als uw medewerker (gedeeltelijk) met onbetaald verlof gaat, bouwt hij tijdelijk minder of geen pensioen op. Behalve als daarover andere afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld in de cao. 

Als uw medewerker zijn pensioen op hetzelfde peil wilt houden, kan hij kiezen voor vrijwillige voortzetting. Uw medewerker kan vrijwillige voortzetting aanvragen tot uiterlijk negen maanden nadat zijn verlof is ingegaan. Kiest uw medewerker voor deze optie, dan hoeft hij niet een aparte aanvraag te doen voor bescherming bij verlof en werkloosheid.

Lees meer over vrijwillige voortzetting

Uw medewerker gaat (gedeeltelijk) met onbetaald verlof als hij of zij één van de volgende vormen van verlof opneemt:

  • ouderschapsverlof
  • studieverlof
  • sabbatsverlof
  • bevallingsverlof
  • langdurig zorgverlof
  • kortdurend zorgverlof
  • levensloopverlof
  • geboorteverlof
  • adoptie- en pleegzorgverlof
  • overig onbetaald verlof voor maximaal 18 maanden

Tip

Uw medewerker leest meer informatie over met pensioen gaan op pfzw.nl/metpensioen.