Uw oproepkracht is arbeidsongeschikt

Uw oproepkracht bouwt pensioen op bij PFZW, daarom kan hij of zij recht hebben op premievrije pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Premievrije pensioenopbouw

Als uw oproepkracht een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt heeft hij of zij mogelijk recht op (gedeeltelijke) premievrije pensioenopbouw. Dit betekent dat er pensioen wordt opgebouwd zonder dat u en uw oproepkracht over dat deel pensioenpremie betalen. Dit betaalt PFZW na beoordeling op basis van de kopie van de beslissing van UWV.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als de oproepkracht ziek werd in de maand waarin hij bij u werkte, dan is er recht op premievrije pensioenopbouw en mogelijk op arbeidsongeschiktheidspensioen. Werd de oproepkracht daarentegen ziek in een maand waarop hij niet bij u werkzaam was, dan is er geen recht op premievrije pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Geef via uw salarispakket aan ons door wanneer uw oproepkracht ziek werd in de maand dat hij of zij voor uw organisatie werkte. Meer weten over aanleveren bij arbeidsongeschiktheid?