Uw medewerker is arbeidsongeschikt

Na twee jaar ziekte bekijkt UWV of uw medewerker arbeidsongeschikt is. Als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt, dan heeft uw medewerker mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw door arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan uw medewerker recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW.

Wat is een WAO-uitkering?

De WAO staat voor Wet op Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De WAO-uitkering bestaat uit een loongerelateerde uitkering en een vervolguitkering. Uw medewerker ontvangt WAO als hij of zij vóór 1 januari 2004 ziek is geworden. De WAO-uitkering wordt toegekend na één jaar ziekte of als er sprake is van herleving van de WAO-uitkering (binnen vijf jaar en ziekte met dezelfde oorzaak als bij de vorige WAO-uitkering).

Wat is een WIA-uitkering?

De WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Uw medewerker ontvangt WIA als hij na 1 januari 2004 ziek is geworden. De WIA-uitkering wordt over het algemeen na twee jaar ziekte toegekend (kijk voor meer informatie op de site van UWV).

Een WIA-uitkering kan zijn:

  • Bij volledige arbeidsongeschiktheid zonder uitzicht op herstel een IVA-uitkering
  • Bij gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid met uitzicht op herstel een WGA-uitkering

Arbeidsongeschiktheid en pensioen in het kort

  • U betaalt geen salaris voor dat deel waarvoor de medewerker arbeidsongeschikt is.
  • Uw medewerker betaalt over dat deel ook geen pensioenpremie meer. Die betaalt PFZW. Dit beoordelen wij op basis van de kopie van de beslissing van UWV. Wij noemen dit premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.
  • Uw medewerker is, naast het ouderdomspensioen, ook verzekerd voor het partnerpensioen én het wezenpensioen. Ook bekijken wij of uw medewerker in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • Wanneer u met uw medewerker de afspraak heeft gemaakt dat u 70% of meer van het nettosalaris betaalt, dan kan uw medewerker ons machtigen om het arbeidsongeschiktheidspensioen aan u over te maken.

Arbeidsongeschiktheid doorgeven

U hoeft dit niet aan ons door te geven. We ontvangen deze informatie vanzelf via UWV. UWV informeert PFZW hier maandelijks over.