Uw medewerker is ziek

Sociale partners hebben met het kabinet afgesproken dat organisaties over de eerste twee ziektejaren samen maximaal 170% van het laatstverdiende loon moeten betalen.

Doorgeven aan PFZW

In uw cao staat hoe u de verdeling van de 170% invult. Als de pensioenopbouw vanuit de cao niet voortgezet wordt tijdens ziekte of er is geen individuele afspraak met uw medewerker over gemaakt, dan geeft u het volgende door:

  • Het gewogen gemiddelde regelingloon (verlaagde voltijd jaarsalaris) bij ziekte over de maand (of periode).

Gewogen gemiddelde regelingloon

De meeste salarispakketten berekenen het gewogen gemiddelde regelingloon automatisch aan de hand van de ingevoerde gegevens. Het uitgangspunt bij het berekenen van het gewogen gemiddelde regelingloon is het voltijd jaarsalaris per 1 januari van het kalenderjaar. Het overeengekomen deeltijdpercentage blijft ongewijzigd.