Uw medewerker is ziek

Als u tijdens de eerste twee jaar ziekte uw medewerker in totaal maximaal 170% van zijn laatstverdiende salaris doorbetaalt in plaats van 200%, dan bouwt uw medewerker in die periode minder pensioen op.

Bescherming bij verlof en werkloosheid

Uw medewerker blijft wel volledig verzekerd voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Daarvoor meldt uw medewerker zich aan voor gratis bescherming bij verlof en werkloosheid.

Pensioenopbouw zelf voortzetten

Wil uw medewerker volledig pensioen blijven opbouwen? Dat kan met vrijwillige voortzetting. Omdat uw medewerker recht heeft op bescherming bij verlof en werkloosheid betaalt hij minder premie voor vrijwillige voortzetting.

Wie de premie hiervan betaalt - u of uw medewerker, of beide een deel - hangt af van de afspraken in uw cao.

In een aantal cao’s is geregeld dat er geen verlaging van het inkomen hoeft te worden doorgegeven en dat pensioenopbouw doorloopt over het oorspronkelijke salaris.