Verkoop achterblijvers

Als onderdeel van ons engagementprogramma verkochten we vanaf begin 2022 tot eind 2023 in drie fases beleggingen in olie- en gasbedrijven in publieke markten, die geen of onvoldoende stappen hebben gezet in de overgang naar een schonere energie..

Er waren drie momenten waarop beleggingen in fossiele bedrijven werden verkocht:

Augustus 2022:  
Ondernemingen moeten een reductiedoelstelling voor de emissie van broeikasgassen hebben, anders worden deze bedrijven verkocht.

Per 1 augustus 2022 zijn beleggingen in 114 bedrijven verkocht.

December 2022:  
Olie- en gasbedrijven zonder uitgesproken commitment aan het Klimaatakkoord van Parijs worden verkocht.

Eind december zijn beleggingen in 78 bedrijven verkocht.

December 2023: 
Ondernemingen die zich committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs, moeten een overtuigende en te controleren strategie met doelstellingen voor hun klimaattransitie hebben opgesteld, inclusief doelstellingen voor de korte en middellange termijn. Zonder zo’n strategie wordt er niet langer belegd in deze bedrijven.

Verkoop van beleggingen in 118 bedrijven.

Resultaat verkoop achterblijvers 
Sinds de start van het engagement-programma zijn 310 bedrijven verkocht met een totaal belang van 2,8 miljard euro.