Vitaliteit voor uw medewerkers

De zorgmedewerkers staan nog steeds onder hoge druk op de werkvloer en het blijft moeilijk balanceren tussen werk en gezin. Voor iedereen is het zoeken naar de beste manieren om hiermee om te gaan. PFZW en uitvoeringsorganisatie PGGM ondersteunen hun medewerkers zoveel mogelijk om mentaal en fysiek fit te blijven. Ter inspiratie vindt u hieronder tips en ervaringen.

1. Binding met collega's

Hele dagen virtueel vergaderen en sociale contacten moeten missen, is lastig voor medewerkers die thuiswerken. Daarom proberen we op andere manieren meer verbinding te creëren.

Op een speciale intranetpagina bundelen we alle informatie voor de medewerkers: tips voor thuiswerken, hoe zij de beschikbare technologie optimaal kunnen inzetten en online trainingen voor mentale ondersteuning. 

Door middel van enquêtes krijgen medewerkers de mogelijkheid om feedback en suggesties te geven om de binding te vergroten. We uiten waardering en schrijven persoonlijke blogs. Ook publiceren we meerdere keren per week een nieuwsbrief. Hierin tonen collega’s hun werkplek en delen we de verschillende initiatieven die we ontplooien.

We creëren zoveel mogelijk duidelijkheid over de aanpak en de verwachtingen. Zo schetsen we de kaders, waarbinnen we goed kunnen kijken naar de individuele medewerkers. Binnen de teams wordt er gekeken wat collega’s nodig hebben om de situatie vol te houden. 

2. Mentale fitheid

Hoe langer de periode van thuiswerken aanhoudt, hoe belangrijker het is om ook naar de mentale gezondheid van medewerkers te kijken.

Regelmatig uiten we begrip voor de individuele thuissituatie van medewerkers. In deze tijden is het geen ‘business as usual’. Er wordt samen met de medewerkers gezocht naar manieren die werken. Hiervoor is creativiteit en flexibiliteit nodig. 

We bieden webinars aan voor het vinden van een juiste balans tussen werk en privé en voor het omgaan met onzekerheid, stress en emoties. Daarnaast zijn interne en externe coaches beschikbaar voor mentale ondersteuning. Bijvoorbeeld bij psychosociale klachten, zoals angst, somberheid en stress, maar ook bij eenzaamheid, praktische vragen of wanneer iemand gewoon even behoefte heeft aan contact. 

We bieden de medewerkers micro-learnings aan over o.a. het verhogen van weerstand, omgaan met veranderingen, instellen van de (thuis)werkplek en voldoende bewegen, lekker slapen en gezond eten. 

De druk die velen nu ervaren kan snel te veel worden. Hoe blijven uw medewerkers fysiek, emotioneel en mentaal opgewassen tegen de uitdagingen die hen elke dag te wachten staan? PGGM&CO, PFZW en Stichting IZZ stellen een e-book beschikbaar met tips en adviezen die hierbij helpen. 

3. Fysieke fitheid

Om fysiek fit te zijn is het blijven bewegen een van de belangrijkste aspecten. Daarnaast bieden we de medewerkers de mogelijkheid om ook thuis een goede werkplek in te richten.

Een dagelijks sportmoment inplannen voor een wandeling, fietstocht of een yogales kan helpen. Er zijn ook verschillende online sportprogramma’s te vinden. 

We delen instructiefilmpjes met verschillende tips voor het instellen van de thuiswerkplek. En bieden de mogelijkheid om dit met een adviseur/ergonoom arbeidsomstandigheden te bespreken.