Uw medewerker gaat meer werken en verdienen

Doorgeven aan PFZW

Als uw medewerker in de loop van het jaar meer gaat verdienen, geeft u de wijziging door op MijnOrganisatie. Doe dit uiterlijk op de laatste dag van de volgende maand. Deze wijziging heeft voor PFZW pas gevolgen voor de pensioenopbouw vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar. 

Wijziging in aantal uren

Gaat uw medewerker contractueel meer uren werken, dan geeft u een hoger aantal contracturen per periode door. Daarnaast geeft u per periode de verloonde uren voor pensioen door. Dat zijn alle uitbetaalde uren in die periode die meetellen voor de pensioenopbouw.

Wijzigen in MijnOrganisatie

  • Log in op MijnOrganisatie en ga naar 'Pensioenaangiftes'
  • Kies de periode waarin de medewerker meer is gaan werken of verdienen 
  • Voer de wijzigingen door

Let op, u kunt de wijziging alleen via MijnOrganisatie doorgeven als u hiervoor toestemming heeft gekregen van PFZW. Geen toestemming? Geef de wijziging dan door via uw salarispakket.