Informeer uw medewerkers over met pensioen gaan

Uw medewerker is geboren in of na 1965 en gaat met pensioen. U wilt weten welke mogelijkheden uw medewerker heeft.

Uw medewerker gaat met pensioen als hij of zij de AOW-leeftijd bereikt. Uw medewerker kan eerder (gedeeltelijk) stoppen met werken en pensioen opnemen. Dat kan vanaf vijf jaar voordat de AOW-leeftijd ingaat. Uw medewerker vraagt dit zelf online aan via MijnPFZW > Wat doe ik bij? > Met pensioen gaan.

Bouwde uw medewerker al pensioen op bij PFZW vóór 1 januari 2006? Dan kan hij mogelijk nog eerder stoppen door gebruik te maken van zijn Flexpensioen.

Uw medewerker kan ook blijven werken als hij of zij (gedeeltelijk) met pensioen is gegaan:

  • Gaat uw medewerker voor de AOW-leeftijd gedeeltelijk met pensioen, dan kan uw medewerker blijven doorwerken. Het salaris wordt niet gekort op het pensioen.
  • Blijft uw medewerker na de AOW-leeftijd werken? Dan ontvangt uw medewerker naast salaris ook pensioen.

Uw medewerker bouwt ouderdomspensioen op bij PFZW. De hoogte van het ouderdomspensioen is afhankelijk van verschillende factoren.

Lees meer over ouderdomspensioen

Uw medewerker kan er voor kiezen om eerder te stoppen met werken of af te bouwen. De mogelijkheden hiervoor hangen af van de pensioenregeling die van toepassing is op de betreffende medewerker.

Tip

Uw medewerker leest meer informatie over met pensioen gaan op pfzw.nl/metpensioen.