Informeer uw medewerker over met pensioen gaan

Uw medewerker is geboren voor 1965 en gaat met pensioen. U wilt weten welke mogelijkheden uw medewerker heeft.

Uw medewerker gaat met pensioen als hij zijn AOW-leeftijd heeft bereikt. Uw medewerker kan op zijn vroegst met pensioen vanaf 55 jaar.

  • Wil uw medewerker meer dan 5 jaar voor AOW-leeftijd met pensioen, dan kan uw medewerker een halfjaar voor de gewenste ingangsdatum pensioen aanvragen via MijnPFZW, of een aanvraagformulier opvragen
  • Wil uw medewerker binnen 5 jaar voor AOW-leeftijd met pensioen, dan kan uw medewerker dit zelf online aanvragen via MijnPFZW > Wat doe ik bij? > Met pensioen gaan

Bouwde uw medewerker al pensioen op bij PFZW vóór 1 januari 2006? Dan kan uw medewerker mogelijk ook nog eerder stoppen door gebruik te maken van Flexpensioen.

Uw medewerker kan ook blijven werken als hij of zij (gedeeltelijk) met pensioen is gegaan:

  • Als uw medewerker meer dan 5 jaar voor AOW-leeftijd met pensioen wilt, mag dat alleen voor het gedeelte dat uw medewerker stopt met werken. Hij of zij mag nadat het pensioen is ingegaan ook niet weer méér gaan werken.
  • Gaat uw medewerker binnen 5 jaar voor AOW-leeftijd (gedeeltelijk) met pensioen, dan kan uw medewerker blijven doorwerken. Het salaris wordt niet gekort op zijn of haar pensioen.
  • Blijft uw medewerker na AOW-leeftijd werken? Dan ontvangt uw medewerker naast salaris ook pensioen, tenzij uw medewerker zelf kiest om later met pensioen te gaan. 

Uw medewerker bouwt ouderdomspensioen op bij PFZW. De hoogte van het ouderdomspensioen is afhankelijk van verschillende factoren.

Lees meer over ouderdomspensioen

Uw medewerker kan er voor kiezen om eerder te stoppen met werken of af te bouwen. De mogelijkheden hiervoor hangen af van de pensioenregeling die van toepassing is op de betreffende medewerker.

Lees meer over Flexpensioen

Tip

Uw medewerker leest meer informatie over met pensioen gaan op pfzw.nl/metpensioen.