Regeling voor de nabestaanden

Uw medewerker is overleden, gecondoleerd. U wilt weten wat PFZW heeft geregeld voor de nabestaanden van uw medewerker.

Partnerpensioen

Na het overlijden van uw medewerker heeft de partner van uw medewerker recht op partnerpensioen. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand na het overlijden. De partner ontvangt dit pensioen totdat de partner zelf overlijdt.

Wezenpensioen

Medewerkers die bij ons ouderdomspensioen opbouwen zijn automatisch verzekerd voor wezenpensioen. Als uw medewerker overlijdt ontvangen kinderen jonger dan 21 jaar wezenpensioen.

Extra voorzieningen voor nabestaanden

Naast het partner- en wezenpensioen hebben de nabestaanden mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid of een uitkering ineens van PFZW.

Tip

Nabestaanden vinden meer informatie op pfzw.nl/overlijden.