Overlijden doorgeven via MijnOrganisatie

Uw medewerker is overleden, gecondoleerd. U wilt het overlijden van uw medewerker doorgeven aan PFZW via MijnOrganisatie. Lees hier hoe u dat doet.

Hoe geef ik dit door aan PFZW?

Als uw medewerker overleden is, geeft u de beëindiging van het dienstverband wegens overlijden door via MijnOrganisatie. Doe dit uiterlijk op de laatste dag van de volgende maand.

Welke gegevens geef ik door?

Geef de volgende gegevens door:

  • Gegevens van de laatste maand
    Denk hierbij aan de onregelmatigheidstoeslag en gewerkte uren.

  • Datum einde dienstverband
    Dit is de overlijdensdatum.

Log in op MijnOrganisatie en vul bij ‘Pensioenaangiftes’ de definitieve gegevens over de laatst gewerkte maand(en) van de medewerker in. Meld de medewerker af in de laatste periode. Klik op ‘afmelden’ achter de naam van de medewerker en vul de einddatum van het dienstverband in. 

Let op, u kunt de wijziging alleen via MijnOrganisatie doorgeven als u hiervoor toestemming heeft gekregen van PFZW. Geen toestemming? Geef de wijziging dan door via uw salarispakket.

De gemeente waar uw medewerker woonde, geeft aan PFZW de datum door waarop uw medewerker is overleden. U hoeft dit niet te doen.

Als uw medewerker in het buitenland woonde, geeft de gemeente of provincie waar uw medewerker woonde niet aan ons door dat uw medewerker is overleden.

Om te zorgen dat het pensioen aan eventuele nabestaanden uitgekeerd wordt, hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig. Nabestaanden sturen deze kopie naar: 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Postbus 117
3700 AC Zeist