Uw medewerker is arbeidsongeschikt

Waar heeft uw medewerker recht op?

Als uw medewerker een WIA-uitkering ontvangt, heeft hij of zij mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidspensioen. De hoogte hangt af van de hoogte van het salaris én de mate van arbeidsongeschiktheid.

Premievrije pensioenopbouw

Bij een WIA-uitkering heeft uw medewerker mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw voor het deel dat hij of zij arbeidsongeschikt is verklaard. Dit betekent dat er ouderdoms- en partnerpensioen wordt opgebouwd zonder dat u en uw medewerker daarvoor pensioenpremie betalen. PFZW ontvangt automatisch van UWV informatie over de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)medewerker en informeert uw (ex-)medewerker.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Iedereen die pensioen opbouwt bij PFZW is automatisch verzekerd voor arbeidsongeschiktheidspensioen. Uw medewerker komt hiervoor in aanmerking als hij of zij:

  • een WIA-uitkering heeft;
  • ziek is geworden terwijl hij of zij pensioen opbouwde bij PFZW, tijdens onbetaald verlof of tijdens een WW of een andere loongerelateerde uitkering meteen na zijn of haar pensioenopbouw bij PFZW.

Tijdens arbeidsongeschiktheid heeft uw medewerker een lager inkomen dan toen hij of zij werkte. Daardoor bouwt uw medewerker met de premievrijstelling minder ouderdomspensioen op. Ook is het partnerpensioen bij zijn of haar overlijden lager. Wilt uw medewerker toch volledig pensioen opbouwen? Dan kan hij of zij op eigen kosten het pensioen aanvullen via vrijwillige voortzetting. Vrijwillige voortzetting is alleen mogelijk als uw medewerker een offerte aanvraagt binnen negen maanden nadat de premievrije pensioenopbouw is toegekend.

Bekijk informatie over vrijwillige voortzetting (particulieren)

UWV bekijkt na twee jaar ziekte of uw medewerker geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

  • Is uw medewerker gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt, maar met uitzicht op herstel? Dan komt uw medewerker in aanmerking voor een WGA-uitkering, de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.
  • Is uw medewerker geheel arbeidsongeschikt zonder uitzicht op herstel? Uw medewerker valt dan onder de regeling IVA, de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Bekijk uitkeringspercentages WGA-uitkering
Bekijk uitkeringspercentages IVA-uitkering

De inkomsten worden vastgesteld door UWV. Er wordt alleen premievrije pensioenopbouw verleend voor het percentage waarvoor uw medewerker daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. Wanneer er sprake is van inkomsten naast de arbeidsongeschiktheidsuitkering, verlaagt dit het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Omdat PFZW aan de hand van de inkomsten een fictieve arbeidsongeschiktheidsklasse vaststelt, kan het zijn dat deze arbeidsongeschiktheidsklasse afwijkt van de klasse die door UWV wordt gehanteerd.

PFZW houdt rekening met de restverdiencapaciteit naast de WIA-uitkering. De restverdiencapaciteit wordt vastgesteld door UWV. Er wordt alleen premievrije pensioenopbouw verleend voor het percentage waarvoor uw medewerker daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. Wanneer er sprake is van restverdiencapaciteit tijdens de arbeidsongeschiktheidsuitkering, verlaagt dit het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Omdat PFZW aan de hand van de restverdiencapaciteit een fictieve arbeidsongeschiktheidsklasse vaststelt, kan het zijn dat deze arbeidsongeschiktheidsklasse afwijkt van de klasse die door UWV wordt gehanteerd.

Arbeidsongeschiktheid doorgeven

U hoeft dit niet aan ons door te geven. We ontvangen deze informatie vanzelf via UWV. UWV informeert PFZW hier maandelijks over.