Uw medewerker is ziek

Sociale partners hebben met het kabinet afgesproken dat organisaties over de eerste twee ziektejaren samen maximaal 170% van het laatstverdiende loon moeten betalen.

Doorgeven aan PFZW

In uw cao staat hoe u de verdeling van de 170% invult. Als de pensioenopbouw vanuit de cao niet voortgezet wordt tijdens ziekte of er is geen individuele afspraak met uw medewerker over gemaakt, dan geeft u het volgende door:

  • Het gewogen gemiddelde regelingloon (verlaagde voltijd jaarsalaris) bij ziekte over de maand (of periode).

Geef het gewogen gemiddelde regelingloon door via MijnOrganisatie. Geef dit uiterlijk op de laatste dag van de volgende maand aan ons door. Log in op MijnOrganisatie en voer bij 'Pensioenaangiftes’ de wijziging(en) door.

Let op, u kunt de wijziging alleen via MijnOrganisatie doorgeven als u hiervoor toestemming heeft gekregen van PFZW. Geen toestemming? Geef de wijziging dan door via uw salarispakket.