Moet ik een directeur-grootaandeelhouder (DGA) aanmelden?

​Werknemers die zijn aan te merken als een directeur-grootaandeelhouder (DGA) in de zin van de Pensioenwet hoeven niet aangemeld te worden. Zij mogen zelfs niet deelnemen.

In bijlage a van het pensioenreglement vindt u een opsomming van de werknemers die worden uitgezonderd. Onder B punt d ziet u de DGA staan (pagina 106 van het pensioenreglement).

Wanneer is iemand een DGA?

Tot 1 juli 2016 bepaalde de verplichtstelling van PFZW dat iemand DGA was als die persoon volgens artikel 1 van de Pensioenwet als DGA aangemerkt werd. Dit was het geval als iemand ten minste 10% van de aandelen bezat en daaraan stemrecht verleend was in de algemene vergadering.

Vanaf 1 juli 2016 bepaalt de verplichtstelling van PFZW dat iemand DGA is als volgens de “Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016”, die persoon als DGA wordt aangemerkt. Dat is kortgezegd het geval als die persoon een statutair bestuurder is, die vanwege zijn aandelenbezit (al dan niet samen met zijn echtgeno(o)t(e) of familie tot in de 3e graad) NIET tegen zijn wil ontslagen kan worden.

Wanneer is sprake van een DGA volgens de 'Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016'?

Er is hier sprake van bij één van onderstaande punten:

  1. De statutair bestuurder (direct of indirect) die vanwege zijn aandelenbezit (eventueel samen met zijn echtgeno(o)t(e)) niet zonder eigen medewerking is te schorsen/ontslaan door de overige aandeelhouders. 
  2. De statutair bestuurder (direct of indirect) die samen met familie tot in de 3e graad aandelen bezit die tenminste 2/3 van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen, zodat hij niet zonder eigen medewerking is te schorsen/ ontslaan door de overige aandeelhouders.
  3. De nevengeschikte (indirect) statutair bestuurders: de bestuurders die als aandeelhouders een gelijk aandeel in het kapitaal van de vennootschap bezitten.