Formulieren

Hier vindt u alle aanvraag- en wijzigingsformulieren. Met deze formulieren regelt u zaken direct zelf.

Er zijn twee soorten formulieren:

  • Online formulieren, die u invult via de website of via MijnOrganisatie
  • Formulieren als pdf, die u invult, ondertekent en per post of e-mail naar ons terugstuurt. Het post- en e-mailadres staat vermeld op het formulier.

Let op: nieuwe formulieren

We vernieuwen de formulieren regelmatig. Zo zijn per 1 juli de formulieren voor vrijwillige voortzetting en bescherming bij verlof, werkeloosheid en ziekte gewijzigd. Het is in veel situaties gemakkelijker om dit aan te vragen. Zorg er daarom altijd voor dat u een actuele versie van de formulieren gebruikt.

Aanvraag- en wijzigingsformulieren

Heeft u te maken met een fusie, overname, beëindiging, afsplitsing, decentralisatie of een andere organisatiewijziging? Kies om welke wijziging het gaat en geef het aan ons door.

Organisatiewijziging doorgeven

Een administratiekantoor machtigen voor het doen van uw administratie doet u online via MijnOrganisatie.

Administratiekantoor machtigen via MijnOrganisatie

Via het machtigingsformulier geeft u ons toestemming om het factuurbedrag maandelijks te incasseren van uw bankrekening.

Maakt u al gebruik van automatische incasso, maar wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Gebruik dan het wijzigingsformulier automatische incasso

Slechts enkele organisaties mogen de pensioenaangifte via handmatige invoer op MijnOrganisatie doen. Voldoet uw organisatie aan onderstaande voorwaarden, vraag dan toestemming aan met het bijbehorende aanvraagformulier.

  1. Organisaties die predikanten en/of zendingswerkers in het buitenland in dienst hebben
    Aanvraagformulier predikanten of zendingswerkers
  2. Kleine organisaties met maximaal twee medewerkers
    Aanvraagformulier twee medewerkers

Wilt uw medewerker zijn of haar pensioen vrijwillig voortzetten of bescherming bij verlof, ziekte of werkloosheid aanvragen? Afhankelijk van de situatie van uw medewerker kan hij of zij zelf een aanvraag- of wijzigingsformulier invullen. In de meeste gevallen is een handtekening van de werkgever voor PFZW niet meer nodig. 

Formulieren voor uw medewerkers