Premietreden Instapregeling

De Instapregeling van PFZW kent 8 stappen (premietreden). U groeit stapsgewijs toe naar de premie van de collectieve basisregeling. Bij de laagste trede is de premie 30% van de volledige pensioenpremie. Bij elke volgende trede komt er 10% bij. Na maximaal 7 jaar geldt de volledige pensioenpremie. Vanaf dat moment betaalt u (samen met uw werknemers) het volledige premiebedrag en bent u aangesloten bij de collectieve basisregeling.

De Instappremiepercentages worden berekend over het pensioengevend salaris minus de AOW-franchise*. In de onderstaande tabel ziet u de 8 premietredes met de bijbehorende percentages voor 2020.

* In 2023 is de AOW-franchise € 14.714.

Premietrede Instappercentage Instappremiepercentage​
1​ 30%​ 7,05%​
2​ 40%​ 9,40%​
3​ 50%​ 11,75%​
4​ 60%​ 14,10%​
5​ 70%​ 16,45%​
6​ 80%​ 18,80%​
7​ 90%​ 21,15%​
8​ 100%​ 23,50%​

De bedragen in deze tabel hebben betrekking op de premie voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Bij de premie in de tabel komt nog de premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen, dat is in 2020 0,5%.